Actualizarea din data: 22/11/2021

ACTE OFICIALE
1. LEGE 274 19/11/2021
 LEGE nr. 274 din 19 noiembrie 2021
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020  privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE"

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1105 din 19 noiembrie 2021
2. DECRET 1116 19/11/2021
 DECRET nr. 1.116 din 19 noiembrie 2021
privind promulgarea Legii  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020  privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE"

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1105 din 19 noiembrie 2021
3. DECRET 1117 19/11/2021
 DECRET nr. 1.117 din 19 noiembrie 2021
privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1105 din 19 noiembrie 2021
4. DECRET 1118 19/11/2021
 DECRET nr. 1.118 din 19 noiembrie 2021
privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1105 din 19 noiembrie 2021
5. DECRET 1119 19/11/2021
 DECRET nr. 1.119 din 19 noiembrie 2021
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1105 din 19 noiembrie 2021
6. DECRET 1120 19/11/2021
 DECRET nr. 1.120 din 19 noiembrie 2021
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1105 din 19 noiembrie 2021
7. DECRET 1121 19/11/2021
 DECRET nr. 1.121 din 19 noiembrie 2021
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1105 din 19 noiembrie 2021
8. DECRET 1122 19/11/2021
 DECRET nr. 1.122 din 19 noiembrie 2021
privind conferirea Medaliei Meritul Cultural clasa a III-a

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1105 din 19 noiembrie 2021
9. ORDIN 5608 19/11/2021
 ORDIN nr. 5.608 din 19 noiembrie 2021
privind completarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021  pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1105 din 19 noiembrie 2021
10. ORDIN 2506 19/11/2021
 ORDIN nr. 2.506 din 19 noiembrie 2021
privind completarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021  pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1105 din 19 noiembrie 2021
11. INSTRUCŢIUNI 2503 19/11/2021
 INSTRUCŢIUNE nr. 2.503 din 19 noiembrie 2021
privind aprobarea Procedurii  de administrare a testelor rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă care urmează a fi utilizate în unităţile de învăţământ

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1105 din 19 noiembrie 2021
12. PROCEDURĂ 19/11/2021
 PROCEDURĂ din 19 noiembrie 2021
de administrare a testelor rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă care urmează a fi utilizate în unităţile de învăţământ

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1105 din 19 noiembrie 2021
13. ORDIN 8177 19/11/2021
 ORDIN nr. 8.177 din 19 noiembrie 2021
privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Agigea, cu satele aparţinătoare Agigea, Lazu, Sanatoriul Agigea şi Staţiunea Zoologică Marină Agigea, judeţul Constanţa

EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1106 din 19 noiembrie 2021
14. HOTĂRÂRE 104 18/11/2021
 HOTĂRÂRE nr. 104 din 18 noiembrie 2021
privind aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată

EMITENT: Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1106 din 19 noiembrie 2021
15. HOTĂRÂRE 1223 17/11/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.223 din 17 noiembrie 2021
privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 715/2021  privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1105 din 19 noiembrie 2021
16. HOTĂRÂRE 1224 17/11/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.224 din 17 noiembrie 2021
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Consolidare şi reabilitare ansamblu de clădiri ale Mănăstirii «Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava»"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1105 din 19 noiembrie 2021
17. ORDIN 2477 17/11/2021
 ORDIN nr. 2.477 din 17 noiembrie 2021
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021  privind aprobarea Normelor metodologice  de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021  pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuia

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1105 din 19 noiembrie 2021
18. ORDIN 1018 17/11/2021
 ORDIN nr. 1.018 din 17 noiembrie 2021
pentru modificarea Normelor tehnice  de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1105 din 19 noiembrie 2021
19. ORDIN 999 11/11/2021
 ORDIN nr. 999 din 11 noiembrie 2021
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021  privind aprobarea Normelor metodologice  de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021  pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuia

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1105 din 19 noiembrie 2021
20. DECIZIE 515 15/07/2021
 DECIZIA nr. 515 din 15 iulie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 340 din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1105 din 19 noiembrie 2021
JURISPRUDENTA
21. SENTINTA 241 05/02/2019
 SENTINTA nr. 241 din 05 februarie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA MOTRU

22. DECIZIE 112 30/01/2019
 DECIZIE nr. 112 din 30 ianuarie 2019
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial
TRIBUNALUL PRAHOVA

23. SENTINTA 16 18/01/2019
 SENTINTA nr. 16 din 18 ianuarie 2019
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)
JUDECATORIA HATEG

24. SENTINTA 3009 26/11/2019
 SENTINTA nr. 3009 din 26 noiembrie 2019
transformare amenda
JUDECATORIA BISTRITA

25. DECIZIE 884 29/10/2019
 DECIZIE nr. 884 din 29 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL GALATI

26. SENTINTA 11092 30/10/2019
 SENTINTA nr. 11092 din 30 octombrie 2019
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

27. SENTINTA 1244 14/11/2019
 SENTINTA nr. 1244 din 14 noiembrie 2019
validare poprire
JUDECATORIA TOPOLOVENI

28. SENTINTA 8841 12/11/2019
 SENTINTA nr. 8841 din 12 noiembrie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA PLOIESTI

29. DECIZIE 611 05/06/2019
 DECIZIE nr. 611 din 05 iunie 2019
constituirea unui grup infractional organizat (art.367 NCP)
CURTEA DE APEL TIMISOARA

30. DECIZIE 929 23/09/2019
 DECIZIE nr. 929 din 23 septembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL ALBA

31. SENTINTA 13913 06/12/2019
 SENTINTA nr. 13913 din 06 decembrie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA IASI

32. SENTINTA 9637 06/12/2019
 SENTINTA nr. 9637 din 06 decembrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA PLOIESTI

33. SENTINTA 1868 09/12/2019
 SENTINTA nr. 1868 din 09 decembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA BRAILA

34. INCHEIERE 2813 13/11/2019
 INCHEIERE nr. 2813 din 13 noiembrie 2019
recalculare pensie
TRIBUNALUL CONSTANTA

35. SENTINTA 2312 29/10/2019
 SENTINTA nr. 2312 din 29 octombrie 2019
fond funciar
JUDECATORIA ONESTI

36. SENTINTA 3047 20/11/2019
 SENTINTA nr. 3047 din 20 noiembrie 2019
întreruperea executarii pedepsei/contestatie (art.592 NCPP)
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

37. SENTINTA 1728 11/12/2019
 SENTINTA nr. 1728 din 11 decembrie 2019
actiune oblica
JUDECATORIA ROSIORI DE VEDE

38. SENTINTA 812 24/10/2019
 SENTINTA nr. 812 din 24 octombrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA DRAGASANI

39. DECIZIE 1827 18/04/2019
 DECIZIE nr. 1827 din 18 aprilie 2019
drepturi salariale ale personalului din justitie
TRIBUNALUL ARGES

40. SENTINTA 7614 11/10/2019
 SENTINTA nr. 7614 din 11 octombrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA PLOIESTI

41. SENTINTA 163 13/01/2020
 SENTINTA nr. 163 din 13 ianuarie 2020
curatela
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

42. SENTINTA 2402 18/12/2019
 SENTINTA nr. 2402 din 18 decembrie 2019
obligatie de a face
TRIBUNALUL DOLJ

43. SENTINTA 77 23/01/2020
 SENTINTA nr. 77 din 23 ianuarie 2020
pensie întretinere
JUDECATORIA CARANSEBES

44. SENTINTA 99 22/01/2020
 SENTINTA nr. 99 din 22 ianuarie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)
JUDECATORIA GALATI

45. DECIZIE 2024 13/12/2019
 DECIZIE nr. 2024 din 13 decembrie 2019
legea 10/2001
CURTEA DE APEL BUCURESTI

46. SENTINTA 123 06/02/2020
 SENTINTA nr. 123 din 06 februarie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA BICAZ

47. SENTINTA 65 16/01/2020
 SENTINTA nr. 65 din 16 ianuarie 2020
pretentii
JUDECATORIA CARACAL

48. DECIZIE 38 13/02/2020
 DECIZIE nr. 38 din 13 februarie 2020
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)
CURTEA DE APEL CRAIOVA

49. DECIZIE 251 04/03/2020
 DECIZIE nr. 251 din 04 martie 2020
drepturi banesti
CURTEA DE APEL CRAIOVA

50. SENTINTA 941 11/02/2020
 SENTINTA nr. 941 din 11 februarie 2020
pretentii
JUDECATORIA CRAIOVA

51. SENTINTA 1103 05/03/2020
 SENTINTA nr. 1103 din 05 martie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA PLOIESTI

52. SENTINTA 272 14/02/2020
 SENTINTA nr. 272 din 14 februarie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BARLAD

53. DECIZIE 202 24/03/2020
 DECIZIE nr. 202 din 24 martie 2020
fond funciar
TRIBUNALUL SIBIU

54. SENTINTA 6148 16/09/2019
 SENTINTA nr. 6148 din 16 septembrie 2019
pretentii
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

55. SENTINTA 125 05/09/2019
 SENTINTA nr. 125 din 05 septembrie 2019
contestatie la executare
TRIBUNALUL ILFOV

56. DECIZIE 311 05/03/2020
 DECIZIE nr. 311 din 05 martie 2020
contestatie decizie de concediere
CURTEA DE APEL PITESTI

57. INCHEIERE 2101 06/11/2019
 INCHEIERE nr. 2101 din 06 noiembrie 2019
exercitarea autoritatii parintesti
JUDECATORIA RESITA

58. SENTINTA 315 16/03/2020
 SENTINTA nr. 315 din 16 martie 2020
legea 10/2001
TRIBUNALUL BUCURESTI

59. SENTINTA 2 07/01/2020
 SENTINTA nr. 2 din 07 ianuarie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA BOTOSANI

60. DECIZIE 151 05/03/2020
 DECIZIE nr. 151 din 05 martie 2020
litigiu privind functionarii publici statutari
TRIBUNALUL MURES

61. DECIZIE 636 18/05/2020
 DECIZIE nr. 636 din 18 mai 2020
drepturi banesti
CURTEA DE APEL CRAIOVA

62. SENTINTA 476 13/05/2020
 SENTINTA nr. 476 din 13 mai 2020
contestatie decizie de concediere
TRIBUNALUL DOLJ

63. SENTINTA 2106 04/06/2020
 SENTINTA nr. 2106 din 04 iunie 2020
exercitarea autoritatii parintesti
JUDECATORIA TARGU JIU

64. DECIZIE 314 03/06/2020
 DECIZIE nr. 314 din 03 iunie 2020
contestatie act administrativ fiscal
CURTEA DE APEL CONSTANTA

65. SENTINTA 1601 25/06/2020
 SENTINTA nr. 1601 din 25 iunie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA SUCEAVA

66. DECIZIE 406 29/05/2020
 DECIZIE nr. 406 din 29 mai 2020
pretentii
CURTEA DE APEL BUCURESTI

67. SENTINTA 2057 09/07/2019
 SENTINTA nr. 2057 din 09 iulie 2019
obligatia de a face
TRIBUNALUL BUCURESTI

68. SENTINTA 614 18/06/2020
 SENTINTA nr. 614 din 18 iunie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA SATU MARE

69. SENTINTA 825 15/06/2020
 SENTINTA nr. 825 din 15 iunie 2020
Completare/lamurire dispozitiv
TRIBUNALUL CLUJ

70. DECIZIE 566 02/07/2020
 DECIZIE nr. 566 din 02 iulie 2020
contestatie la executare
TRIBUNALUL VALCEA

71. DECIZIE 487 07/07/2020
 DECIZIE nr. 487 din 07 iulie 2020
anulare act
CURTEA DE APEL BRASOV

72. SENTINTA 176 21/07/2020
 SENTINTA nr. 176 din 21 iulie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)
JUDECATORIA TECUCI

73. DECIZIE 2058 09/07/2020
 DECIZIE nr. 2058 din 09 iulie 2020
nulitate act
CURTEA DE APEL BUCURESTI

74. DECIZIE 858 22/07/2020
 DECIZIE nr. 858 din 22 iulie 2020
obligatie de a face
TRIBUNALUL TIMIS

75. SENTINTA 3991 11/08/2020
 SENTINTA nr. 3991 din 11 august 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

76. DECIZIE 821 21/10/2020
 DECIZIE nr. 821 din 21 octombrie 2020
contestatie la executare
TRIBUNALUL SIBIU

77. SENTINTA 3430 29/05/2020
 SENTINTA nr. 3430 din 29 mai 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

78. SENTINTA 1678 21/10/2020
 SENTINTA nr. 1678 din 21 octombrie 2020
drepturi banesti
TRIBUNALUL ALBA

79. SENTINTA 9236 12/11/2020
 SENTINTA nr. 9236 din 12 noiembrie 2020
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

80. SENTINTA 254 04/11/2020
 SENTINTA nr. 254 din 04 noiembrie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)
JUDECATORIA OLTENITA

81. DECIZIE 1070 09/11/2020
 DECIZIE nr. 1070 din 09 noiembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL IALOMITA

82. DECIZIE 876 04/12/2020
 DECIZIE nr. 876 din 04 decembrie 2020
refuz acordare drepturi protectie sociala( persoane cu handicap, protectia copilului)
CURTEA DE APEL ORADEA

83. DECIZIE 505 02/12/2020
 DECIZIE nr. 505 din 02 decembrie 2020
drepturi banesti
CURTEA DE APEL IASI

84. DECIZIE 1225 26/10/2020
 DECIZIE nr. 1225 din 26 octombrie 2020
contestatie la executare
TRIBUNALUL OLT

85. SENTINTA 766 10/12/2020
 SENTINTA nr. 766 din 10 decembrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA DEJ

86. SENTINTA 6860 14/12/2020
 SENTINTA nr. 6860 din 14 decembrie 2020
pretentii
JUDECATORIA PITESTI

87. SENTINTA 6486 20/11/2020
 SENTINTA nr. 6486 din 20 noiembrie 2020
pretentii
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

88. SENTINTA 16826 17/12/2020
 SENTINTA nr. 16826 din 17 decembrie 2020
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

89. SENTINTA 1060 10/12/2020
 SENTINTA nr. 1060 din 10 decembrie 2020
reziliere contract
JUDECATORIA SEBES

90. SENTINTA 5529 23/10/2020
 SENTINTA nr. 5529 din 23 octombrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

91. SENTINTA 38 13/01/2021
 SENTINTA nr. 38 din 13 ianuarie 2021
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL DAMBOVITA

92. SENTINTA 999 04/12/2020
 SENTINTA nr. 999 din 04 decembrie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

93. SENTINTA 7 13/01/2021
 SENTINTA nr. 7 din 13 ianuarie 2021
contestatie la executare
JUDECATORIA SEGARCEA

94. SENTINTA 637 05/02/2021
 SENTINTA nr. 637 din 05 februarie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

95. DECIZIE 1791 02/12/2020
 DECIZIE nr. 1791 din 02 decembrie 2020
asigurari sociale
TRIBUNALUL IASI

96. SENTINTA 75 08/02/2021
 SENTINTA nr. 75 din 08 februarie 2021
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL HUNEDOARA

97. SENTINTA 10220 18/12/2020
 SENTINTA nr. 10220 din 18 decembrie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

98. SENTINTA 48 01/03/2021
 SENTINTA nr. 48 din 01 martie 2021
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)
JUDECATORIA CAMPULUNG

99. SENTINTA 71 15/02/2021
 SENTINTA nr. 71 din 15 februarie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA ODORHEIUL SECUIESC

100. SENTINTA 14 04/02/2021
 SENTINTA nr. 14 din 04 februarie 2021
furtul calificat (art.229 NCP)
JUDECATORIA PODU TURCULUI

101. SENTINTA 77 05/03/2021
 SENTINTA nr. 77 din 05 martie 2021
fond funciar
JUDECATORIA RADUCANENI

102. DECIZIE 102 09/02/2021
 DECIZIE nr. 102 din 09 februarie 2021
sanctiune pentru neexecutare hotarâre
TRIBUNALUL OLT

103. DECIZIE 35 04/03/2021
 DECIZIE nr. 35 din 04 martie 2021
pretentii
CURTEA DE APEL TARGU MURES

104. DECIZIE 165 17/03/2021
 DECIZIE nr. 165 din 17 martie 2021
constatare nulitate act
TRIBUNALUL GORJ

105. DECIZIE 227 25/02/2021
 DECIZIE nr. 227 din 25 februarie 2021
contestatie act administrativ fiscal
CURTEA DE APEL CONSTANTA

106. INCHEIERE 1561 14/04/2021
 INCHEIERE nr. 1561 din 14 aprilie 2021
contestatie la executare
JUDECATORIA TARGU MURES

107. DECIZIE 1106 29/03/2021
 DECIZIE nr. 1106 din 29 martie 2021
contestatie decizie de pensionare
TRIBUNALUL PRAHOVA

108. DECIZIE 200 17/03/2021
 DECIZIE nr. 200 din 17 martie 2021
drepturi banesti
TRIBUNALUL SIBIU

109. SENTINTA 3052 19/03/2021
 SENTINTA nr. 3052 din 19 martie 2021
obligatie de a face
JUDECATORIA IASI

110. SENTINTA 1215 19/02/2021
 SENTINTA nr. 1215 din 19 februarie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA FOCSANI

111. DECIZIE 77 25/02/2021
 DECIZIE nr. 77 din 25 februarie 2021
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)
CURTEA DE APEL TARGU MURES

112. SENTINTA 3667 28/04/2021
 SENTINTA nr. 3667 din 28 aprilie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BAIA MARE

113. SENTINTA 747 06/05/2021
 SENTINTA nr. 747 din 06 mai 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA SFANTU GHEORGHE

114. SENTINTA 463 23/03/2021
 SENTINTA nr. 463 din 23 martie 2021
legea 10/2001
CURTEA DE APEL BUCURESTI

115. SENTINTA 4081 21/07/2020
 SENTINTA nr. 4081 din 21 iulie 2020
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

116. SENTINTA 152 27/05/2021
 SENTINTA nr. 152 din 27 mai 2021
omorul (art.188 NCP)
TRIBUNALUL GALATI

117. SENTINTA 92 18/02/2021
 SENTINTA nr. 92 din 18 februarie 2021
traficul de influenta (art.291 NCP)
TRIBUNALUL TIMIS

118. DECIZIE 1632 13/05/2021
 DECIZIE nr. 1632 din 13 mai 2021
obligatie de a face
CURTEA DE APEL CRAIOVA

119. DECIZIE 320 24/06/2021
 DECIZIE nr. 320 din 24 iunie 2021
obligatia de a face
CURTEA DE APEL CONSTANTA

120. SENTINTA 3477 21/04/2021
 SENTINTA nr. 3477 din 21 aprilie 2021
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

121. SENTINTA 426 06/08/2021
 SENTINTA nr. 426 din 06 august 2021
sesizarea cu acordul de recunoastere a vinovatiei (art.483 NCPP)
JUDECATORIA SIBIU

122. SENTINTA 1553 28/05/2021
 SENTINTA nr. 1553 din 28 mai 2021
actiune in raspundere delictuala
TRIBUNALUL BUCURESTI

123. SENTINTA 8207 22/06/2021
 SENTINTA nr. 8207 din 22 iunie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA TIMISOARA

124. SENTINTA 237 16/06/2021
 SENTINTA nr. 237 din 16 iunie 2021
pretentii
JUDECATORIA ZIMNICEA

125. SENTINTA 283 29/06/2021
 SENTINTA nr. 283 din 29 iunie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)
JUDECATORIA TURDA

126. DECIZIE 2232 19/05/2021
 DECIZIE nr. 2232 din 19 mai 2021
reintegrare în familie
CURTEA DE APEL PITESTI

127. SENTINTA 10821 30/06/2021
 SENTINTA nr. 10821 din 30 iunie 2021
pretentii
JUDECATORIA BUFTEA

128. SENTINTA 1168 12/07/2021
 SENTINTA nr. 1168 din 12 iulie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA BRASOV

129. SENTINTA 245 16/07/2021
 SENTINTA nr. 245 din 16 iulie 2021
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)
JUDECATORIA CARACAL

130. DECIZIE 4766 29/09/2020
 DECIZIE nr. 4766 din 29 septembrie 2020
contestatie decizie de pensionare
CURTEA DE APEL BUCURESTI

131. DECIZIE 3975 06/09/2021
 DECIZIE nr. 3975 din 06 septembrie 2021
actiune în constatare
CURTEA DE APEL BUCURESTI

132. DECIZIE 657 01/10/2021
 DECIZIE nr. 657 din 01 octombrie 2021
anulare act administrativ
TRIBUNALUL NEAMT

133. SENTINTA 1494 30/09/2021
 SENTINTA nr. 1494 din 30 septembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA ADJUD

134. SENTINTA 8750 01/10/2021
 SENTINTA nr. 8750 din 01 octombrie 2021
contestatie la executare
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

135. SENTINTA 1180 30/09/2021
 SENTINTA nr. 1180 din 30 septembrie 2021
pretentii
JUDECATORIA MOINESTI

136. SENTINTA 6981 19/10/2021
 SENTINTA nr. 6981 din 19 octombrie 2021
pretentii
TRIBUNALUL BUCURESTI

137. DECIZIE 1990 21/09/2021
 DECIZIE nr. 1990 din 21 septembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL PRAHOVA

138. DECIZIE 1225 21/10/2021
 DECIZIE nr. 1225 din 21 octombrie 2021
actiune în constatare
TRIBUNALUL IALOMITA

139. SENTINTA 591 20/10/2021
 SENTINTA nr. 591 din 20 octombrie 2021
litigiu privind functionarii publici statutari
TRIBUNALUL CARAS SEVERIN

140. SENTINTA 10204 29/10/2021
 SENTINTA nr. 10204 din 29 octombrie 2021
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

141. DECIZIE 5207 25/10/2021
 DECIZIE nr. 5207 din 25 octombrie 2021
despagubiri
CURTEA DE APEL BUCURESTI

142. SENTINTA 366 06/03/2019
 SENTINTA nr. 366 din 06 martie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)
TRIBUNALUL BUCURESTI

143. SENTINTA 260 26/02/2019
 SENTINTA nr. 260 din 26 februarie 2019
drepturi banesti
TRIBUNALUL MURES

144. SENTINTA 205 06/02/2019
 SENTINTA nr. 205 din 06 februarie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA RESITA

145. DECIZIE 263 07/02/2019
 DECIZIE nr. 263 din 07 februarie 2019
contestatie decizie de pensionare
CURTEA DE APEL PLOIESTI

146. DECIZIE 120 15/02/2019
 DECIZIE nr. 120 din 15 februarie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL ALBA

147. SENTINTA 34 13/02/2019
 SENTINTA nr. 34 din 13 februarie 2019
revocarea/anularea amânarii aplicarii pedepsei (art.582 NCPP)
JUDECATORIA ROSIORI DE VEDE

148. SENTINTA 2103 04/03/2019
 SENTINTA nr. 2103 din 04 martie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

149. SENTINTA 1444 11/03/2019
 SENTINTA nr. 1444 din 11 martie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA TARGU JIU

150. SENTINTA 596 03/04/2019
 SENTINTA nr. 596 din 03 aprilie 2019
reziliere contract
JUDECATORIA DEVA

151. SENTINTA 2070 05/04/2019
 SENTINTA nr. 2070 din 05 aprilie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA BUFTEA

152. DECIZIE 468 28/03/2019
 DECIZIE nr. 468 din 28 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL TIMIS

153. SENTINTA 4532 15/04/2019
 SENTINTA nr. 4532 din 15 aprilie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA CRAIOVA

154. DECIZIE 142 21/06/2019
 DECIZIE nr. 142 din 21 iunie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
TRIBUNALUL MURES

155. SENTINTA 291 01/04/2019
 SENTINTA nr. 291 din 01 aprilie 2019
actiune in regres
JUDECATORIA ZARNESTI

156. DECIZIE 151 20/06/2019
 DECIZIE nr. 151 din 20 iunie 2019
constatare nulitate act
CURTEA DE APEL ORADEA

157. SENTINTA 2417 20/06/2019
 SENTINTA nr. 2417 din 20 iunie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA CAMPINA

158. SENTINTA 895 20/06/2019
 SENTINTA nr. 895 din 20 iunie 2019
pretentii
TRIBUNALUL TIMIS

159. SENTINTA 963 20/06/2019
 SENTINTA nr. 963 din 20 iunie 2019
transformare amenda
JUDECATORIA HOREZU

160. DECIZIE 707 12/06/2019
 DECIZIE nr. 707 din 12 iunie 2019
traficul de migranti (art.263 NCP)
CURTEA DE APEL CLUJ

161. SENTINTA 4396 10/07/2019
 SENTINTA nr. 4396 din 10 iulie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

162. SENTINTA 9490 06/09/2019
 SENTINTA nr. 9490 din 06 septembrie 2019
anulare incident plata
JUDECATORIA CONSTANTA

163. SENTINTA 4287 28/06/2019
 SENTINTA nr. 4287 din 28 iunie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA BUFTEA

164. SENTINTA 168 06/08/2019
 SENTINTA nr. 168 din 06 august 2019
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)
TRIBUNALUL TULCEA

165. SENTINTA 1339 31/07/2019
 SENTINTA nr. 1339 din 31 iulie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA ARAD

166. SENTINTA 1916 04/09/2019
 SENTINTA nr. 1916 din 04 septembrie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA CAMPULUNG

167. SENTINTA 2054 22/08/2019
 SENTINTA nr. 2054 din 22 august 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

168. DECIZIE 224 27/06/2019
 DECIZIE nr. 224 din 27 iunie 2019
procedura insolventei - societati cu raspundere limitata
CURTEA DE APEL TARGU MURES

169. SENTINTA 216 18/10/2019
 SENTINTA nr. 216 din 18 octombrie 2019
pretentii
TRIBUNALUL BRASOV

170. SENTINTA 10578 04/10/2019
 SENTINTA nr. 10578 din 04 octombrie 2019
pretentii
JUDECATORIA IASI

171. DECIZIE 698 25/09/2019
 DECIZIE nr. 698 din 25 septembrie 2019
contestatie la executare
TRIBUNALUL TULCEA

172. DECIZIE 1898 12/09/2019
 DECIZIE nr. 1898 din 12 septembrie 2019
alte cereri
TRIBUNALUL PRAHOVA

173. SENTINTA 2347 10/09/2019
 SENTINTA nr. 2347 din 10 septembrie 2019
pretentii
JUDECATORIA TULCEA

174. SENTINTA 2681 03/07/2019
 SENTINTA nr. 2681 din 03 iulie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA CAMPINA

175. SENTINTA 710 26/06/2019
 SENTINTA nr. 710 din 26 iunie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA GHERLA

176. SENTINTA 116 19/06/2019
 SENTINTA nr. 116 din 19 iunie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)
JUDECATORIA TARGU BUJOR

177. DECIZIE 633 19/06/2019
 DECIZIE nr. 633 din 19 iunie 2019
pretentii
CURTEA DE APEL IASI

178. SENTINTA 121 23/05/2019
 SENTINTA nr. 121 din 23 mai 2019
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)
JUDECATORIA CURTEA DE ARGES

179. SENTINTA 1688 22/05/2019
 SENTINTA nr. 1688 din 22 mai 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA VASLUI

180. SENTINTA 743 22/04/2019
 SENTINTA nr. 743 din 22 aprilie 2019
contestatie
TRIBUNALUL CONSTANTA

181. SENTINTA 552 16/04/2019
 SENTINTA nr. 552 din 16 aprilie 2019
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata
TRIBUNALUL IASI

182. SENTINTA 933 16/04/2019
 SENTINTA nr. 933 din 16 aprilie 2019
obligatie de a face
TRIBUNALUL CLUJ

183. SENTINTA 109 10/04/2019
 SENTINTA nr. 109 din 10 aprilie 2019
dizolvare societate (registrul comertului)
TRIBUNALUL DOLJ

184. DECIZIE 536 28/02/2019
 DECIZIE nr. 536 din 28 februarie 2019
fond funciar
TRIBUNALUL IASI