Actualizarea din data: 19/11/2021

ACTE OFICIALE
1. DECRET 1114 18/11/2021
 DECRET nr. 1.114 din 18 noiembrie 2021
privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1101 din 18 noiembrie 2021
2. DECRET 1115 18/11/2021
 DECRET nr. 1.115 din 18 noiembrie 2021
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1101 din 18 noiembrie 2021
3. DECIZIE 548 18/11/2021
 DECIZIE nr. 548 din 18 noiembrie 2021
privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1101 din 18 noiembrie 2021
4. ORDIN 2473 17/11/2021
 ORDIN nr. 2.473 din 17 noiembrie 2021
privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.192/745/2020  pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1098 din 18 noiembrie 2021
5. ORDIN 5597 17/11/2021
 ORDIN nr. 5.597 din 17 noiembrie 2021
pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 5.492/2021  privind stabilirea grupului de lucru responsabil de realizarea exerciţiului naţional de metaranking

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1098 din 18 noiembrie 2021
6. ORDIN 1401 16/11/2021
 ORDIN nr. 1.401 din 16 noiembrie 2021
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2021 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - ISCTR

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1098 din 18 noiembrie 2021
7. ORDIN 1017 16/11/2021
 ORDIN nr. 1.017 din 16 noiembrie 2021
privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.192/745/2020  pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1098 din 18 noiembrie 2021
8. ORDIN 1430 15/11/2021
 ORDIN nr. 1.430 din 15 noiembrie 2021
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2021 ale Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1100 din 18 noiembrie 2021
9. ORDIN 319 15/11/2021
 ORDIN nr. 319 din 15 noiembrie 2021
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Agrosil din judeţul Brăila, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1098 din 18 noiembrie 2021
10. ORDIN 320 15/11/2021
 ORDIN nr. 320 din 15 noiembrie 2021
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 19 Cuza Vodă din judeţul Brăila, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1098 din 18 noiembrie 2021
11. ORDIN 322 15/11/2021
 ORDIN nr. 322 din 15 noiembrie 2021
pentru aprobarea transmiterii terenurilor aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aferente infrastructurii secundare de irigaţii, în proprietatea Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Fundata din judeţul Ialomiţa

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1098 din 18 noiembrie 2021
12. ORDIN 321 15/11/2021
 ORDIN nr. 321 din 15 noiembrie 2021
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Ulmeni-Călăraşi din judeţul Călăraşi, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1098 din 18 noiembrie 2021
13. ORDIN 5585 12/11/2021
 ORDIN nr. 5.585 din 12 noiembrie 2021
privind componenţa Consiliului de etică şi management universitar

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1101 din 18 noiembrie 2021
14. HOTĂRÂRE 1203 10/11/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.203 din 10 noiembrie 2021
privind aprobarea modificării denumirii şi adresei poştale ale unor bunuri imobile înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, precum şi pentru aprobarea transferului drepturilor dobândite şi al obligaţiilor asumate prin acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti către Societatea Dacian Petroleum - S.R.L.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1100 din 18 noiembrie 2021
15. HOTĂRÂRE 1211 10/11/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.211 din 10 noiembrie 2021
privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de 0,1837 ha şi aprobarea ocupării temporare din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de 6,3292 ha, de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., pentru proiectul de importanţă naţională privind reţeaua electrică de transport "Linia electrică aeriană 400 kV, dublu circuit, Cernavodă-Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiţei"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1099 din 18 noiembrie 2021
16. HOTĂRÂRE 1195 10/11/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.195 din 10 noiembrie 2021
pentru aprobarea deciziei de închidere a Minei Uricani din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1098 din 18 noiembrie 2021
17. HOTĂRÂRE 1196 10/11/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.196 din 10 noiembrie 2021
pentru aprobarea deciziei de închidere a Minei Paroşeni din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1098 din 18 noiembrie 2021
18. ORDIN 209 09/11/2021
 ORDIN nr. 209 din 9 noiembrie 2021
privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru exploatare şi a unei licenţe de dare în administrare pentru exploatare

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1099 din 18 noiembrie 2021
19. ORDIN 1363 28/10/2021
 ORDIN nr. 1.363 din 28 octombrie 2021
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2021 ale Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1100 din 18 noiembrie 2021
20. ORDIN 294 15/10/2021
 ORDIN nr. 294 din 15 octombrie 2021
privind aprobarea termenelor şi condiţiilor care trebuie îndeplinite pentru organizarea cursurilor de reinstruire a clasificatorilor care deţin atestat şi pentru organizarea cursurilor de standardizare pentru evaluarea omogenităţii clasificării carcaselor de bovine/ovine pe teritoriul României

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1100 din 18 noiembrie 2021
21. DECIZIE 593 30/09/2021
 DECIZIA nr. 593 din 30 septembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (2) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1100 din 18 noiembrie 2021
22. DECIZIE 64 27/09/2021
 DECIZIA nr. 64 din 27 septembrie 2021
referitoare la interpretarea art. 34 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 165/2013  privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1099 din 18 noiembrie 2021
23. DECIZIE 450 29/06/2021
 DECIZIA nr. 450 din 29 iunie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 97 alin. (2) lit. d) , ale art. 103 alin. (2)  şi (3) , ale art. 114 alin. (1)  şi ale art. 115 alin. (1) din Codul de procedură penală , precum şi a dispoziţiilor art. 175 alin. (1) lit. b) teza a doua din Codul penal , în interpretarea dată prin Decizia nr. 26 din 3 decembrie 2014 , pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1101 din 18 noiembrie 2021
24. DECIZIE 307 11/05/2021
 DECIZIA nr. 307 din 11 mai 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004  privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1101 din 18 noiembrie 2021
JURISPRUDENTA