Actualizarea din data: 18/11/2021

ACTE OFICIALE
1. HOTĂRÂRE 1219 17/11/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.219 din 17 noiembrie 2021
privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2021 asupra sectorului apicol"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1097 din 17 noiembrie 2021
2. HOTĂRÂRE 1220 17/11/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.220 din 17 noiembrie 2021
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1097 din 17 noiembrie 2021
3. HOTĂRÂRE 1221 17/11/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.221 din 17 noiembrie 2021
privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1097 din 17 noiembrie 2021
4. DECIZIE 547 17/11/2021
 DECIZIE nr. 547 din 17 noiembrie 2021
privind eliberarea domnului Robert-Viorel Chioveanu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1097 din 17 noiembrie 2021
5. ORDIN 2459 16/11/2021
 ORDIN nr. 2.459 din 16 noiembrie 2021
privind modificarea prevederilor Normelor tehnice  de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1096 din 17 noiembrie 2021
6. LEGE 273 16/11/2021
 LEGE nr. 273 din 16 noiembrie 2021
pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1097 din 17 noiembrie 2021
7. DECRET 1113 16/11/2021
 DECRET nr. 1.113 din 16 noiembrie 2021
privind promulgarea Legii  pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1097 din 17 noiembrie 2021
8. ORDIN 1831 15/11/2021
 ORDIN nr. 1.831 din 15 noiembrie 2021
pentru aprobarea Procedurii  privind exercitarea opţiunii de utilizare, de către operatorii economici nerezidenţi, a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura, precum şi a modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (083) "Opţiune privind utilizarea, de către operatorii economici nerezidenţi, a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura"

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1096 din 17 noiembrie 2021
9. PROCEDURĂ 15/11/2021
 PROCEDURĂ din 15 noiembrie 2021
privind exercitarea opţiunii de utilizare, de către operatorii economici nerezidenţi, a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1096 din 17 noiembrie 2021
10. ORDIN 1832 15/11/2021
 ORDIN nr. 1.832 din 15 noiembrie 2021
privind modificarea şi completarea anexei nr. 5  "Procedură pentru emiterea deciziilor de anulare a obligaţiilor fiscale în baza art. 5 din Legea nr. 209/2015  privind anularea unor obligaţii fiscale şi a prevederilor Legii nr. 225/2015  privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice" la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.202/2015

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1096 din 17 noiembrie 2021
11. ORDIN 183 08/11/2021
 ORDIN nr. 183 din 8 noiembrie 2021
privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2022

EMITENT: Agenţia Naţională Antidoping
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1096 din 17 noiembrie 2021
12. ORDIN 981 05/11/2021
 ORDIN nr. 981 din 5 noiembrie 2021
privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 887/2021  pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1096 din 17 noiembrie 2021
13. DECIZIE 537 14/09/2021
 DECIZIA nr. 537 din 14 septembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007  privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, precum şi ale art. I pct. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 40/2016  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 69/2012  privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011  privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1097 din 17 noiembrie 2021
JURISPRUDENTA
14. DECIZIE 102 28/01/2019
 DECIZIE nr. 102 din 28 ianuarie 2019
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL HUNEDOARA

15. SENTINTA 704 07/02/2019
 SENTINTA nr. 704 din 07 februarie 2019
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

16. SENTINTA 1131 26/02/2019
 SENTINTA nr. 1131 din 26 februarie 2019
validare poprire
JUDECATORIA GALATI

17. DECIZIE 1084 28/02/2019
 DECIZIE nr. 1084 din 28 februarie 2019
recalculare pensie
CURTEA DE APEL PITESTI

18. SENTINTA 205 31/01/2019
 SENTINTA nr. 205 din 31 ianuarie 2019
contestatie decizie de pensionare
TRIBUNALUL CLUJ

19. SENTINTA 1523 13/02/2019
 SENTINTA nr. 1523 din 13 februarie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA CRAIOVA

20. SENTINTA 526 08/02/2019
 SENTINTA nr. 526 din 08 februarie 2019
ordonanta presedintiala
JUDECATORIA BUZAU

21. SENTINTA 913 18/02/2019
 SENTINTA nr. 913 din 18 februarie 2019
contestatie creante
TRIBUNALUL BUCURESTI

22. SENTINTA 2522 22/03/2019
 SENTINTA nr. 2522 din 22 martie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA BRASOV

23. SENTINTA 617 09/04/2019
 SENTINTA nr. 617 din 09 aprilie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA MOINESTI

24. SENTINTA 1627 25/04/2019
 SENTINTA nr. 1627 din 25 aprilie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA TARGU MURES

25. SENTINTA 5128 31/05/2019
 SENTINTA nr. 5128 din 31 mai 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BRASOV

26. SENTINTA 3093 19/03/2019
 SENTINTA nr. 3093 din 19 martie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA CONSTANTA

27. DECIZIE 145 26/02/2019
 DECIZIE nr. 145 din 26 februarie 2019
alte cereri
CURTEA DE APEL BUCURESTI

28. SENTINTA 204 27/05/2019
 SENTINTA nr. 204 din 27 mai 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)
JUDECATORIA PETROSANI

29. SENTINTA 2071 28/06/2019
 SENTINTA nr. 2071 din 28 iunie 2019
marturia mincinoasa (art.273 NCP)
JUDECATORIA CRAIOVA

30. DECIZIE 309 14/06/2019
 DECIZIE nr. 309 din 14 iunie 2019
portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase (art.372 NCP)
CURTEA DE APEL TARGU MURES

31. SENTINTA 862 11/07/2019
 SENTINTA nr. 862 din 11 iulie 2019
anulare act administrativ
TRIBUNALUL TIMIS

32. SENTINTA 1000 28/08/2019
 SENTINTA nr. 1000 din 28 august 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA SATU MARE

33. DECIZIE 1620 01/04/2019
 DECIZIE nr. 1620 din 01 aprilie 2019
obligatia de a face
CURTEA DE APEL BUCURESTI

34. SENTINTA 354 12/06/2019
 SENTINTA nr. 354 din 12 iunie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA ZIMNICEA

35. DECIZIE 294 08/04/2019
 DECIZIE nr. 294 din 08 aprilie 2019
fond funciar
TRIBUNALUL BACAU

36. SENTINTA 347 03/10/2019
 SENTINTA nr. 347 din 03 octombrie 2019
actiune în anulare
TRIBUNALUL ARGES

37. SENTINTA 1587 25/09/2019
 SENTINTA nr. 1587 din 25 septembrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA MEDIAS

38. DECIZIE 933 13/09/2019
 DECIZIE nr. 933 din 13 septembrie 2019
furtul calificat (art.229 NCP)
CURTEA DE APEL CLUJ

39. SENTINTA 5151 10/09/2019
 SENTINTA nr. 5151 din 10 septembrie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA PITESTI

40. SENTINTA 720 09/09/2019
 SENTINTA nr. 720 din 09 septembrie 2019
schimbare masura educativa a internarii (art.516 si art. 517 NCPP)
JUDECATORIA ONESTI

41. DECIZIE 3616 04/09/2019
 DECIZIE nr. 3616 din 04 septembrie 2019
contestatie decizie de pensionare
CURTEA DE APEL BUCURESTI

42. SENTINTA 9014 09/07/2019
 SENTINTA nr. 9014 din 09 iulie 2019
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

43. SENTINTA 3342 21/06/2019
 SENTINTA nr. 3342 din 21 iunie 2019
ordin de protectie
JUDECATORIA BUZAU

44. DECIZIE 1924 11/06/2019
 DECIZIE nr. 1924 din 11 iunie 2019
autorizare desfiintare lucrari (legea 50/1991)
TRIBUNALUL BUCURESTI

45. SENTINTA 144 21/05/2019
 SENTINTA nr. 144 din 21 mai 2019
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)
TRIBUNALUL PRAHOVA

46. DECIZIE 758 17/04/2019
 DECIZIE nr. 758 din 17 aprilie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL DOLJ

47. SENTINTA 3646 15/04/2019
 SENTINTA nr. 3646 din 15 aprilie 2019
rectificare carte funciara
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

48. SENTINTA 901 04/04/2019
 SENTINTA nr. 901 din 04 aprilie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA TULCEA

49. DECIZIE 280 29/03/2019
 DECIZIE nr. 280 din 29 martie 2019
suspendare executare act administrativ
CURTEA DE APEL ORADEA

50. SENTINTA 2178 26/03/2019
 SENTINTA nr. 2178 din 26 martie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

51. DECIZIE 132 07/02/2019
 DECIZIE nr. 132 din 07 februarie 2019
contestatie la executare
TRIBUNALUL CONSTANTA

52. SENTINTA 39 09/01/2019
 SENTINTA nr. 39 din 09 ianuarie 2019
pretentii
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

53. DECIZIE 2 08/01/2019
 DECIZIE nr. 2 din 08 ianuarie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
TRIBUNALUL MARAMURES

54. DECIZIE 1751 12/12/2019
 DECIZIE nr. 1751 din 12 decembrie 2019
comunicare informatii de interes public (Legea Nr.544/2001)
CURTEA DE APEL CLUJ

55. DECIZIE 470 07/10/2019
 DECIZIE nr. 470 din 07 octombrie 2019
actiune în anulare a hotarârii AGA
CURTEA DE APEL CONSTANTA

56. DECIZIE 836 13/11/2019
 DECIZIE nr. 836 din 13 noiembrie 2019
alte cereri
CURTEA DE APEL BUCURESTI

57. DECIZIE 820 11/06/2019
 DECIZIE nr. 820 din 11 iunie 2019
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)
CURTEA DE APEL BUCURESTI

58. SENTINTA 1069 22/10/2019
 SENTINTA nr. 1069 din 22 octombrie 2019
partaj judiciar
JUDECATORIA NOVACI

59. SENTINTA 1582 07/11/2019
 SENTINTA nr. 1582 din 07 noiembrie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA RACARI

60. SENTINTA 1408 13/11/2019
 SENTINTA nr. 1408 din 13 noiembrie 2019
actiune în constatare
JUDECATORIA BAILESTI

61. DECIZIE 580 26/11/2019
 DECIZIE nr. 580 din 26 noiembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BRAILA

62. DECIZIE 842 16/10/2019
 DECIZIE nr. 842 din 16 octombrie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)
CURTEA DE APEL CONSTANTA

63. SENTINTA 3938 17/10/2019
 SENTINTA nr. 3938 din 17 octombrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA TARGU MURES

64. SENTINTA 6078 15/10/2019
 SENTINTA nr. 6078 din 15 octombrie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

65. SENTINTA 128 04/02/2019
 SENTINTA nr. 128 din 04 februarie 2019
furtul calificat (art.229 NCP)
JUDECATORIA BOTOSANI

66. SENTINTA 1154 20/11/2019
 SENTINTA nr. 1154 din 20 noiembrie 2019
fond funciar
JUDECATORIA BICAZ

67. SENTINTA 3345 12/12/2019
 SENTINTA nr. 3345 din 12 decembrie 2019
transformare amenda
JUDECATORIA BISTRITA

68. SENTINTA 774 25/10/2019
 SENTINTA nr. 774 din 25 octombrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA MIERCUREA CIUC

69. SENTINTA 1270 02/10/2019
 SENTINTA nr. 1270 din 02 octombrie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA BOLINTIN VALE

70. SENTINTA 1876 10/10/2019
 SENTINTA nr. 1876 din 10 octombrie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)
JUDECATORIA BRASOV

71. SENTINTA 11146 18/10/2019
 SENTINTA nr. 11146 din 18 octombrie 2019
partaj judiciar
JUDECATORIA CONSTANTA

72. SENTINTA 929 05/11/2019
 SENTINTA nr. 929 din 05 noiembrie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA VATRA DORNEI

73. SENTINTA 6516 10/10/2019
 SENTINTA nr. 6516 din 10 octombrie 2019
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

74. DECIZIE 8 08/01/2020
 DECIZIE nr. 8 din 08 ianuarie 2020
calcul drepturi salariale
TRIBUNALUL BACAU

75. SENTINTA 573 19/02/2020
 SENTINTA nr. 573 din 19 februarie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BUZAU

76. DECIZIE 88 27/01/2020
 DECIZIE nr. 88 din 27 ianuarie 2020
recalculare pensie
TRIBUNALUL HUNEDOARA

77. SENTINTA 312 26/02/2020
 SENTINTA nr. 312 din 26 februarie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA TARGU NEAMT

78. SENTINTA 308 27/02/2020
 SENTINTA nr. 308 din 27 februarie 2020
contestatie la executare
JUDECATORIA MIERCUREA CIUC

79. SENTINTA 329 16/03/2020
 SENTINTA nr. 329 din 16 martie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA CAMPULUNG MOLDOVENESC

80. DECIZIE 130 04/03/2020
 DECIZIE nr. 130 din 04 martie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)
CURTEA DE APEL ALBA IULIA

81. DECIZIE 47 25/02/2020
 DECIZIE nr. 47 din 25 februarie 2020
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL BOTOSANI

82. SENTINTA 2342 04/03/2020
 SENTINTA nr. 2342 din 04 martie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA IASI

83. SENTINTA 531 13/04/2020
 SENTINTA nr. 531 din 13 aprilie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA BRAILA

84. SENTINTA 4636 02/08/2019
 SENTINTA nr. 4636 din 02 august 2019
întoarcere executare
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

85. SENTINTA 195 18/03/2020
 SENTINTA nr. 195 din 18 martie 2020
obligatie de a face
JUDECATORIA REGHIN

86. SENTINTA 4198 21/11/2019
 SENTINTA nr. 4198 din 21 noiembrie 2019
pretentii
JUDECATORIA PIATRA-NEAMT

87. SENTINTA 543 22/05/2020
 SENTINTA nr. 543 din 22 mai 2020
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)
JUDECATORIA PASCANI

88. DECIZIE 325 28/05/2020
 DECIZIE nr. 325 din 28 mai 2020
anulare act administrativ
CURTEA DE APEL TIMISOARA

89. DECIZIE 469 21/05/2020
 DECIZIE nr. 469 din 21 mai 2020
anulare act administrativ
CURTEA DE APEL BUCURESTI

90. SENTINTA 2705 25/06/2020
 SENTINTA nr. 2705 din 25 iunie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

91. DECIZIE 275 24/06/2020
 DECIZIE nr. 275 din 24 iunie 2020
anulare act administrativ
TRIBUNALUL CARAS SEVERIN

92. SENTINTA 3529 03/07/2020
 SENTINTA nr. 3529 din 03 iulie 2020
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

93. SENTINTA 4303 13/07/2020
 SENTINTA nr. 4303 din 13 iulie 2020
actiune in regres
JUDECATORIA BUFTEA

94. SENTINTA 1555 08/07/2020
 SENTINTA nr. 1555 din 08 iulie 2020
pensie întretinere
JUDECATORIA TARGOVISTE

95. SENTINTA 604 01/07/2020
 SENTINTA nr. 604 din 01 iulie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA FAGARAS

96. SENTINTA 2329 27/07/2020
 SENTINTA nr. 2329 din 27 iulie 2020
contestatie la executare
JUDECATORIA SUCEAVA

97. SENTINTA 1010 14/09/2020
 SENTINTA nr. 1010 din 14 septembrie 2020
pretentii
JUDECATORIA CAREI

98. SENTINTA 11953 17/09/2020
 SENTINTA nr. 11953 din 17 septembrie 2020
contestatie la executare
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

99. SENTINTA 572 24/09/2020
 SENTINTA nr. 572 din 24 septembrie 2020
sesizarea cu acordul de recunoastere a vinovatiei (art.483 NCPP)
JUDECATORIA RADAUTI

100. DECIZIE 2549 30/09/2020
 DECIZIE nr. 2549 din 30 septembrie 2020
recalculare pensie
CURTEA DE APEL PITESTI

101. SENTINTA 1025 14/09/2020
 SENTINTA nr. 1025 din 14 septembrie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA ALEXANDRIA

102. SENTINTA 2557 24/07/2020
 SENTINTA nr. 2557 din 24 iulie 2020
pretentii
JUDECATORIA SIBIU

103. SENTINTA 6810 06/08/2020
 SENTINTA nr. 6810 din 06 august 2020
validare poprire
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

104. SENTINTA 9523 18/11/2020
 SENTINTA nr. 9523 din 18 noiembrie 2020
pretentii
JUDECATORIA BUFTEA

105. DECIZIE 1121 11/11/2020
 DECIZIE nr. 1121 din 11 noiembrie 2020
litigiu privind functionarii publici statutari
CURTEA DE APEL TIMISOARA

106. DECIZIE 1567 16/11/2020
 DECIZIE nr. 1567 din 16 noiembrie 2020
pretentii
CURTEA DE APEL BUCURESTI

107. DECIZIE 787 09/11/2020
 DECIZIE nr. 787 din 09 noiembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL VRANCEA

108. SENTINTA 8733 20/11/2020
 SENTINTA nr. 8733 din 20 noiembrie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA BRASOV

109. INCHEIERE 1764 03/11/2020
 INCHEIERE nr. 1764 din 03 noiembrie 2020
contestatie la executare
JUDECATORIA DEVA

110. SENTINTA 2855 08/12/2020
 SENTINTA nr. 2855 din 08 decembrie 2020
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat
JUDECATORIA GIURGIU

111. SENTINTA 1014 10/12/2020
 SENTINTA nr. 1014 din 10 decembrie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

112. SENTINTA 3809 10/07/2020
 SENTINTA nr. 3809 din 10 iulie 2020
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

113. DECIZIE 4387 19/11/2020
 DECIZIE nr. 4387 din 19 noiembrie 2020
despagubiri
CURTEA DE APEL BUCURESTI

114. DECIZIE 9 13/01/2021
 DECIZIE nr. 9 din 13 ianuarie 2021
procedura insolventei
CURTEA DE APEL CRAIOVA

115. SENTINTA 3673 09/12/2020
 SENTINTA nr. 3673 din 09 decembrie 2020
obligare emitere act administrativ
TRIBUNALUL ILFOV

116. DECIZIE 273 29/01/2021
 DECIZIE nr. 273 din 29 ianuarie 2021
încuviintare executare silita
TRIBUNALUL BUCURESTI

117. SENTINTA 1538 10/02/2021
 SENTINTA nr. 1538 din 10 februarie 2021
pretentii
JUDECATORIA BUFTEA

118. SENTINTA 237 16/02/2021
 SENTINTA nr. 237 din 16 februarie 2021
plângere conform art. 39 din Legea 254/2013
JUDECATORIA PITESTI

119. SENTINTA 618 24/02/2021
 SENTINTA nr. 618 din 24 februarie 2021
modificari acte constitutive persoane juridice
JUDECATORIA SUCEAVA

120. SENTINTA 1479 25/06/2020
 SENTINTA nr. 1479 din 25 iunie 2020
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BUCURESTI

121. DECIZIE 43 03/02/2021
 DECIZIE nr. 43 din 03 februarie 2021
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)
CURTEA DE APEL GALATI

122. SENTINTA 132 27/01/2021
 SENTINTA nr. 132 din 27 ianuarie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA ONESTI

123. DECIZIE 43 20/01/2021
 DECIZIE nr. 43 din 20 ianuarie 2021
anulare acte emise de autoritatile de reglementare
CURTEA DE APEL BUCURESTI

124. SENTINTA 160 02/03/2021
 SENTINTA nr. 160 din 02 martie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA BICAZ

125. SENTINTA 346 23/02/2021
 SENTINTA nr. 346 din 23 februarie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA MOTRU

126. DECIZIE 43 11/02/2021
 DECIZIE nr. 43 din 11 februarie 2021
antrenare raspundere
TRIBUNALUL HUNEDOARA

127. DECIZIE 4275 16/11/2020
 DECIZIE nr. 4275 din 16 noiembrie 2020
obligatie de a face
CURTEA DE APEL BUCURESTI

128. DECIZIE 68 24/02/2021
 DECIZIE nr. 68 din 24 februarie 2021
contestatie
CURTEA DE APEL PLOIESTI

129. SENTINTA 226 16/02/2021
 SENTINTA nr. 226 din 16 februarie 2021
actiune în constatare
JUDECATORIA BISTRITA

130. DECIZIE 1205 04/12/2020
 DECIZIE nr. 1205 din 04 decembrie 2020
pretentii
CURTEA DE APEL BRASOV

131. DECIZIE 146 26/02/2021
 DECIZIE nr. 146 din 26 februarie 2021
amânarea executarii pedepsei/contestatie (art.589 NCPP)
TRIBUNALUL CONSTANTA

132. SENTINTA 2158 03/03/2021
 SENTINTA nr. 2158 din 03 martie 2021
actiune in raspundere delictuala
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

133. SENTINTA 1470 18/03/2021
 SENTINTA nr. 1470 din 18 martie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA ORADEA

134. DECIZIE 161 18/03/2021
 DECIZIE nr. 161 din 18 martie 2021
pretentii
TRIBUNALUL BRAILA

135. SENTINTA 481 01/04/2021
 SENTINTA nr. 481 din 01 aprilie 2021
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)
JUDECATORIA PITESTI

136. SENTINTA 399 12/04/2021
 SENTINTA nr. 399 din 12 aprilie 2021
stare civila
JUDECATORIA CALAFAT

137. SENTINTA 3839 29/04/2021
 SENTINTA nr. 3839 din 29 aprilie 2021
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA BRASOV

138. DECIZIE 666 05/04/2021
 DECIZIE nr. 666 din 05 aprilie 2021
granituire
TRIBUNALUL OLT

139. DECIZIE 52 10/05/2021
 DECIZIE nr. 52 din 10 mai 2021
contestatie la executare
TRIBUNALUL GALATI

140. SENTINTA 461 11/02/2021
 SENTINTA nr. 461 din 11 februarie 2021
furtul (art.228 NCP)
JUDECATORIA BAIA MARE

141. DECIZIE 94 05/05/2021
 DECIZIE nr. 94 din 05 mai 2021
întreruperea executarii pedepsei/contestatie (art.592 NCPP)
TRIBUNALUL BIHOR

142. DECIZIE 156 27/04/2021
 DECIZIE nr. 156 din 27 aprilie 2021
antrenare raspundere organe de conducere
CURTEA DE APEL PLOIESTI

143. SENTINTA 2567 24/06/2021
 SENTINTA nr. 2567 din 24 iunie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA TARGOVISTE

144. DECIZIE 67 28/07/2021
 DECIZIE nr. 67 din 28 iulie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)
TRIBUNALUL VRANCEA

145. SENTINTA 8797 05/08/2021
 SENTINTA nr. 8797 din 05 august 2021
ordonanta presedintiala
JUDECATORIA IASI

146. SENTINTA 1035 15/06/2021
 SENTINTA nr. 1035 din 15 iunie 2021
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA HOREZU

147. SENTINTA 1450 17/06/2021
 SENTINTA nr. 1450 din 17 iunie 2021
alte cereri
JUDECATORIA FAGARAS

148. SENTINTA 567 11/06/2021
 SENTINTA nr. 567 din 11 iunie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)
JUDECATORIA TARGU MURES

149. SENTINTA 1120 12/07/2021
 SENTINTA nr. 1120 din 12 iulie 2021
ordonanta presedintiala
JUDECATORIA VALENII DE MUNTE

150. SENTINTA 1421 13/07/2021
 SENTINTA nr. 1421 din 13 iulie 2021
ordonanta presedintiala
JUDECATORIA ONESTI

151. SENTINTA 2572 20/08/2021
 SENTINTA nr. 2572 din 20 august 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA PIATRA-NEAMT

152. SENTINTA 2746 13/11/2020
 SENTINTA nr. 2746 din 13 noiembrie 2020
pretentii
TRIBUNALUL BUCURESTI

153. SENTINTA 2111 10/08/2021
 SENTINTA nr. 2111 din 10 august 2021
contestatie la executare
TRIBUNALUL BUCURESTI

154. SENTINTA 7506 02/07/2021
 SENTINTA nr. 7506 din 02 iulie 2021
obligatie de a face
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

155. SENTINTA 1816 06/04/2021
 SENTINTA nr. 1816 din 06 aprilie 2021
pretentii
JUDECATORIA GIURGIU

156. SENTINTA 1730 25/02/2021
 SENTINTA nr. 1730 din 25 februarie 2021
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

157. SENTINTA 7267 09/11/2020
 SENTINTA nr. 7267 din 09 noiembrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

158. SENTINTA 4326 17/09/2021
 SENTINTA nr. 4326 din 17 septembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA GIURGIU

159. DECIZIE 2575 13/09/2021
 DECIZIE nr. 2575 din 13 septembrie 2021
contestatie decizie de pensionare
CURTEA DE APEL CRAIOVA

160. SENTINTA 1407 22/09/2021
 SENTINTA nr. 1407 din 22 septembrie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA ADJUD

161. SENTINTA 9300 22/09/2021
 SENTINTA nr. 9300 din 22 septembrie 2021
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

162. DECIZIE 1041 20/10/2021
 DECIZIE nr. 1041 din 20 octombrie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)
CURTEA DE APEL BUCURESTI

163. SENTINTA 4371 21/09/2021
 SENTINTA nr. 4371 din 21 septembrie 2021
cererea debitorului - L85/2006 art.27 alin.5
TRIBUNALUL BUCURESTI

164. DECIZIE 1069 30/06/2021
 DECIZIE nr. 1069 din 30 iunie 2021
contestatie decizie de pensionare
TRIBUNALUL BRASOV

165. SENTINTA 3357 05/08/2021
 SENTINTA nr. 3357 din 05 august 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SUCEAVA

166. SENTINTA 9810 27/10/2021
 SENTINTA nr. 9810 din 27 octombrie 2021
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI