Actualizarea din data: 17/11/2021

ACTE OFICIALE
1. ORDIN 5 05/11/2021
 ORDIN nr. 5 din 5 noiembrie 2021
pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 4/2015  privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2 - România

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1094 din 17 noiembrie 2021
2. ORDIN 1382 05/11/2021
 ORDIN nr. 1.382 din 5 noiembrie 2021
pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.066/2006  privind delegarea unor competenţe Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română"

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1095 din 17 noiembrie 2021
3. ORDIN 650 03/11/2021
 ORDIN nr. 650 din 3 noiembrie 2021
pentru modificarea Normelor  privind raportarea către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar a încălcărilor reglementărilor în domeniul auditului statutar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 266/2018

EMITENT: Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1095 din 17 noiembrie 2021
4. ORDIN 651 03/11/2021
 ORDIN nr. 651 din 3 noiembrie 2021
pentru delegarea atribuţiilor privind traducerea şi publicarea Codului etic şi a Standardelor internaţionale de audit

EMITENT: Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1095 din 17 noiembrie 2021
5. ORDIN 1956 28/10/2021
 ORDIN nr. 1.956 din 28 octombrie 2021
pentru aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimurile de evaluare a zonelor şi aglomerărilor prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011  privind calitatea aerului înconjurător

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1095 din 17 noiembrie 2021
6. ORDIN 1939 25/10/2021
 ORDIN nr. 1.939 din 25 octombrie 2021
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de atestare  a experţilor care evaluează starea de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH - 073, aprobat prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 359/2019

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1095 din 17 noiembrie 2021
7. DECIZIE 581 16/09/2021
 DECIZIA nr. 581 din 16 septembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor cuprinse în capitolul II subcapitolul 1 lit. A secţiunea II pct. 6 subpct. 6.2 lit. a)  şi lit. b) pct. 5 din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017  privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1094 din 17 noiembrie 2021
8. DECIZIE 534 15/07/2021
 DECIZIA nr. 534 din 15 iulie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 41 , ale art. 43 alin. (1) , ale art. 45 , ale art. 53 alin. (1) , precum şi ale art. 488 alin. (1) pct. 1 şi pct. 5 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1095 din 17 noiembrie 2021
9. DECIZIE 491 13/07/2021
 DECIZIA nr. 491 din 13 iulie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală  cu privire la soluţia legislativă potrivit căreia exercitarea funcţiei de verificare a legalităţii trimiterii în judecată este compatibilă cu funcţia de judecată şi ale art. 346 alin. (7) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1094 din 17 noiembrie 2021
10. DECIZIE 481 13/07/2021
 DECIZIA nr. 481 din 13 iulie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18^1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000  pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1095 din 17 noiembrie 2021
JURISPRUDENTA