Actualizarea din data: 15/11/2021

ACTE OFICIALE
1. DECRET 1105 12/11/2021
 DECRET nr. 1.105 din 12 noiembrie 2021
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1085 din 12 noiembrie 2021
2. DECRET 1107 12/11/2021
 DECRET nr. 1.107 din 12 noiembrie 2021
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1085 din 12 noiembrie 2021
3. DECRET 1108 12/11/2021
 DECRET nr. 1.108 din 12 noiembrie 2021
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1085 din 12 noiembrie 2021
4. DECRET 1109 12/11/2021
 DECRET nr. 1.109 din 12 noiembrie 2021
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1085 din 12 noiembrie 2021
5. DECIZIE 543 12/11/2021
 DECIZIE nr. 543 din 12 noiembrie 2021
privind eliberarea domnului Silviu Năstase din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1085 din 12 noiembrie 2021
6. DECIZIE 544 12/11/2021
 DECIZIE nr. 544 din 12 noiembrie 2021
privind numirea domnului Alexandru Nicolae Bociu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1085 din 12 noiembrie 2021
7. ORDIN 114 12/11/2021
 ORDIN nr. 114 din 12 noiembrie 2021
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei rectificat pe anul 2021, a bugetului rectificat al acţiunilor multianuale finanţate din Programul Fondul Social European (FSE), precum şi a bugetului rectificat al proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1085 din 12 noiembrie 2021
8. LEGE 272 12/11/2021
 LEGE nr. 272 din 12 noiembrie 2021
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004  privind regimul armelor şi al muniţiilor

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1086 din 12 noiembrie 2021
9. DECRET 1106 12/11/2021
 DECRET nr. 1.106 din 12 noiembrie 2021
privind promulgarea Legii  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004  privind regimul armelor şi al muniţiilor

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1086 din 12 noiembrie 2021
10. LEGE 270 11/11/2021
 LEGE nr. 270 din 11 noiembrie 2021
pentru completarea art. 109 din Legea nr. 263/2010  privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1085 din 12 noiembrie 2021
11. DECRET 1103 11/11/2021
 DECRET nr. 1.103 din 11 noiembrie 2021
privind promulgarea Legii  pentru completarea art. 109 din Legea nr. 263/2010  privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1085 din 12 noiembrie 2021
12. LEGE 271 11/11/2021
 LEGE nr. 271 din 11 noiembrie 2021
pentru modificarea şi completarea art. 112 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1085 din 12 noiembrie 2021
13. DECRET 1104 11/11/2021
 DECRET nr. 1.104 din 11 noiembrie 2021
privind promulgarea Legii  pentru modificarea şi completarea art. 112 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1085 din 12 noiembrie 2021
14. HOTĂRÂRE 1217 11/11/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.217 din 11 noiembrie 2021
privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, în vederea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populaţiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1085 din 12 noiembrie 2021
15. HOTĂRÂRE 1218 11/11/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.218 din 11 noiembrie 2021
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru municipiul Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1085 din 12 noiembrie 2021
16. HOTĂRÂRE 102 11/11/2021
 HOTĂRÂRE nr. 102 din 11 noiembrie 2021
privind aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată şi abilitarea Ministerului Sănătăţii pentru elaborarea procedurii de administrare a testelor rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă

EMITENT: Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1086 din 12 noiembrie 2021
17. HOTĂRÂRE 1193 10/11/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.193 din 10 noiembrie 2021
privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 3, aflate pe raza localităţilor Bărăşti, Coloneşti, Optaşi-Măgura, Priseaca, Scorniceşti, Tătuleşti şi Valea Mare din judeţul Olt

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1085 din 12 noiembrie 2021
18. ORDIN 5578 10/11/2021
 ORDIN nr. 5.578 din 10 noiembrie 2021
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Broşură nr. 1086 din 12 noiembrie 2021
19. DECIZIE 480 13/07/2021
 DECIZIA nr. 480 din 13 iulie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (1)  şi (5) din Legea nr. 182/2002  privind protecţia informaţiilor clasificate

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1086 din 12 noiembrie 2021
JURISPRUDENTA