Actualizarea din data: 11/11/2021

ACTE OFICIALE
1. LISTĂ 04/11/2021
 LISTĂ din 4 noiembrie 2021
aferentă trimestrului III 2021, ce conţine clasificarea medicamentelor de uz uman autorizate pentru punere pe piaţă în România şi raportate de furnizorii de servicii medicale şi de medicamente la casele de asigurări de sănătate şi validate de acestea

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1066 bis din 8 noiembrie 2021
2. ORDIN 1558 03/11/2021
 ORDIN nr. 1.558 din 3 noiembrie 2021
pentru modificarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 685/2008  privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale Eurobusiness Parc Oradea - S.R.L.

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1079 din 11 noiembrie 2021
3. NORMĂ 31 02/11/2021
 NORMĂ nr. 31 din 2 noiembrie 2021
pentru aplicarea Ghidului ESMA  privind articolul 25 din Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiţii alternative şi de modificare a Directivelor 2003/41/CE şi 2009/65/CE şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 1.095/2010

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1079 din 11 noiembrie 2021
4. GHID 02/11/2021
 GHIDUL ESMA din 2 noiembrie 2021
privind articolul 25 din Directiva 2011/61/UE

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1079 din 11 noiembrie 2021
5. ORDIN 1962 29/10/2021
 ORDIN nr. 1.962 din 29 octombrie 2021
pentru aprobarea Ghidului de finanţare  a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1080 din 11 noiembrie 2021
6. GHID 29/10/2021
 GHID DE FINANŢARE din 29 octombrie 2021
a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1080 din 11 noiembrie 2021
7. ORDIN 5505 28/10/2021
 ORDIN nr. 5.505 din 28 octombrie 2021
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.052/2012  pentru aprobarea Normelor metodologice  privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat instituţiilor de învăţământ superior de stat pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare - ştiinţifice, tehnice, cultural-artistice şi sportive naţionale, precum şi a celor pentru studenţii capabili de performanţe

EMITENT: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1080 din 11 noiembrie 2021
8. HOTĂRÂRE 1177 28/10/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.177 din 28 octombrie 2021
privind aprobarea modelului steagului municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1079 din 11 noiembrie 2021
9. HOTĂRÂRE 1178 28/10/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.178 din 28 octombrie 2021
privind aprobarea stemei comunei Mihai Viteazu, judeţul Cluj

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1079 din 11 noiembrie 2021
10. HOTĂRÂRE 1179 28/10/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.179 din 28 octombrie 2021
privind aprobarea stemei comunei Lereşti, judeţul Argeş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1079 din 11 noiembrie 2021
11. HOTĂRÂRE 1180 28/10/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.180 din 28 octombrie 2021
privind aprobarea stemei comunei Arcani, judeţul Gorj

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1079 din 11 noiembrie 2021
12. ORDIN 2318 27/10/2021
 ORDIN nr. 2.318 din 27 octombrie 2021
privind aprobarea structurii organizatorice a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1080 din 11 noiembrie 2021
13. DECIZIE 19 27/09/2021
 DECIZIA nr. 19 din 27 septembrie 2021
referitoare la interpretarea art. 382 lit. h)  şi a art. 536 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare, a art. 1 lit. p) teza I din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată , cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 23 alin. (1) din Legea nr. 550/2004  privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1080 din 11 noiembrie 2021
JURISPRUDENTA