Actualizarea din data: 10/11/2021

ACTE OFICIALE
1. LEGE 267 09/11/2021
 LEGE nr. 267 din 9 noiembrie 2021
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016  privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1076 din 10 noiembrie 2021
2. DECRET 1095 09/11/2021
 DECRET nr. 1.095 din 9 noiembrie 2021
privind promulgarea Legii  pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016  privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1076 din 10 noiembrie 2021
3. LEGE 269 09/11/2021
 LEGE nr. 269 din 9 noiembrie 2021
pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011  şi a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1076 din 10 noiembrie 2021
4. DECRET 1097 09/11/2021
 DECRET nr. 1.097 din 9 noiembrie 2021
privind promulgarea Legii  pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011  şi a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1076 din 10 noiembrie 2021
5. HOTĂRÂRE 128 08/11/2021
 HOTĂRÂRE nr. 128 din 8 noiembrie 2021
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1.091 în ceea ce priveşte contribuţia Uniunii pentru statisticile integrate referitoare la ferme în temeiul cadrului financiar 2021-2027 - COM (2021) 477 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1076 din 10 noiembrie 2021
6. ORDIN 1383 05/11/2021
 ORDIN nr. 1.383 din 5 noiembrie 2021
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2021 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1076 din 10 noiembrie 2021
7. ORDIN 310 02/11/2021
 ORDIN nr. 310 din 2 noiembrie 2021
privind unele măsuri aplicate începând cu anul 2021 în contextul efectelor pandemiei de COVID-19 asupra angajamentelor aferente măsurilor de mediu şi climă şi măsurii de bunăstare a animalelor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1075 din 10 noiembrie 2021
8. ORDIN 1946 26/10/2021
 ORDIN nr. 1.946 din 26 octombrie 2021
pentru aprobarea Metodologiei  de aplicare a evaluării de mediu pentru amenajamente silvice

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1075 din 10 noiembrie 2021
9. METODOLOGIE 26/10/2021
 METODOLOGIE din 26 octombrie 2021
de aplicare a evaluării de mediu pentru amenajamente silvice

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1075 din 10 noiembrie 2021
10. ORDIN 3191 25/10/2021
 ORDIN nr. 3.191 din 25 octombrie 2021
pentru aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999  privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1074 din 10 noiembrie 2021
11. NORMĂ 25/10/2021
 NORME METODOLOGICE din 25 octombrie 2021
de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999  privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1074 din 10 noiembrie 2021
12. RAPORT 19384 19/10/2021
 RAPORT nr. 19.384 din 19 octombrie 2021
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Rezist în anul 2021

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1075 din 10 noiembrie 2021
13. RAPORT 19385 19/10/2021
 RAPORT nr. 19.385 din 19 octombrie 2021
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Alianţa Renaşterea Naţională în anul 2021

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1075 din 10 noiembrie 2021
14. RAPORT 19389 19/10/2021
 RAPORT nr. 19.389 din 19 octombrie 2021
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Adevăr şi Dreptate în anul 2021

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1075 din 10 noiembrie 2021
15. RAPORT 19077 12/10/2021
 RAPORT nr. 19.077 din 12 octombrie 2021
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Banatul în anul 2021

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1075 din 10 noiembrie 2021
16. RAPORT 19078 12/10/2021
 RAPORT nr. 19.078 din 12 octombrie 2021
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Independenţii Comunei Moşniţa în anul 2021

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1075 din 10 noiembrie 2021
17. RAPORT 19079 12/10/2021
 RAPORT nr. 19.079 din 12 octombrie 2021
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Renaşterea Săcălazului în anul 2021

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1075 din 10 noiembrie 2021
18. DECIZIE 561 15/09/2021
 DECIZIA nr. 561 din 15 septembrie 2021
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I din Legea pentru modificarea art. 369 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1076 din 10 noiembrie 2021
19. DECIZIE 477 08/07/2021
 DECIZIA nr. 477 din 8 iulie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 alin. 1 din Codul de procedură civilă  din 1865, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 27 din Legea nr. 202/2010  privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1075 din 10 noiembrie 2021
JURISPRUDENTA