Actualizarea din data: 05/11/2021

ACTE OFICIALE
1. ORDIN 2382 04/11/2021
 ORDIN nr. 2.382 din 4 noiembrie 2021
pentru aprobarea Metodologiei  de realizare şi implementare a serviciilor farmaceutice şi a Nomenclatorului de servicii farmaceutice

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1061 din 5 noiembrie 2021
2. METODOLOGIE 04/11/2021
 METODOLOGIE din 4 noiembrie 2021
de realizare şi implementare a serviciilor farmaceutice

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1061 din 5 noiembrie 2021
3. ORDIN 8058 04/11/2021
 ORDIN nr. 8.058 din 4 noiembrie 2021
privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Agigea, cu satele aparţinătoare Agigea, Lazu, Sanatoriul Agigea şi Staţiunea Zoologică Marină Agigea, judeţul Constanţa

EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1061 din 5 noiembrie 2021
4. HOTĂRÂRE 1175 28/10/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.175 din 28 octombrie 2021
privind aprobarea închirierii unei părţi din imobilul 307 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1062 din 5 noiembrie 2021
5. ORDIN 5498 27/10/2021
 ORDIN nr. 5.498 din 27 octombrie 2021
privind menţinerea acreditării Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1062 din 5 noiembrie 2021
6. HOTĂRÂRE 46 26/10/2021
 HOTĂRÂRE nr. 46 din 26 octombrie 2021
pentru completarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2009

EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1061 din 5 noiembrie 2021
7. HOTĂRÂRE 1151 22/10/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.151 din 22 octombrie 2021
privind scoaterea bunului cu nr. MF 26944 din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN-HH Bucureşti, ca urmare a finalizării dezafectării reactorului nuclear VVR-S

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1062 din 5 noiembrie 2021
8. ORDIN 1404 13/10/2021
 ORDIN nr. 1.404 din 13 octombrie 2021
pentru aprobarea Normelor interne  privind utilizarea fondului locativ aflat în administrarea unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

EMITENT: Secretariatul General al Guvernului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1063 din 5 noiembrie 2021
9. NORMĂ 13/10/2021
 NORME INTERNE din 13 octombrie 2021
privind utilizarea fondului locativ aflat în administrarea unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

EMITENT: Secretariatul General al Guvernului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1063 din 5 noiembrie 2021
10. DECIZIE 61 27/09/2021
 DECIZIA nr. 61 din 27 septembrie 2021
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 7 din anexa nr. I capitolul I lit. B  şi ale art. 38 din Legea nr. 153/2017  privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1062 din 5 noiembrie 2021
11. ORDIN 811 15/09/2021
 ORDIN nr. 811 din 15 septembrie 2021
privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale fără cazare, organizate ca centre respiro pentru familiile copiilor cu dizabilităţi

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1061 din 5 noiembrie 2021
12. DECIZIE 519 15/07/2021
 DECIZIA nr. 519 din 15 iulie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (7)  şi ale art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1063 din 5 noiembrie 2021
13. DECIZIE 520 15/07/2021
 DECIZIA nr. 520 din 15 iulie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 342 din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1063 din 5 noiembrie 2021
14. DECIZIE 437 24/06/2021
 DECIZIA nr. 437 din 24 iunie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (2) pct. 3  şi alin. (3) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1061 din 5 noiembrie 2021
15. DECIZIE 319 11/05/2021
 DECIZIA nr. 319 din 11 mai 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22  şi ale art. 27 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998  privind răspunderea materială a militarilor, precum şi a ordonanţei de urgenţă în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1062 din 5 noiembrie 2021
16. DECIZIE 309 11/05/2021
 DECIZIA nr. 309 din 11 mai 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 254 alin. (1) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1061 din 5 noiembrie 2021
JURISPRUDENTA