Actualizarea din data: 05/11/2021

ACTE OFICIALE
1. DECIZIE 535 04/11/2021
 DECIZIE nr. 535 din 4 noiembrie 2021
privind eliberarea, la cerere, a domnului Pavel-Cristian Balaj din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale Anti-Doping

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1059 din 4 noiembrie 2021
2. LEGE 262 04/11/2021
 LEGE nr. 262 din 4 noiembrie 2021
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011  privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1060 din 4 noiembrie 2021
3. LEGE 263 04/11/2021
 LEGE nr. 263 din 4 noiembrie 2021
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2014  privind operaţionalizarea Registrului electoral şi pentru modificarea Legii nr. 33/2007  privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1060 din 4 noiembrie 2021
4. DECIZIE 536 04/11/2021
 DECIZIE nr. 536 din 4 noiembrie 2021
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marius Popescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Gorj

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1060 din 4 noiembrie 2021
5. DECIZIE 537 04/11/2021
 DECIZIE nr. 537 din 4 noiembrie 2021
pentru numirea domnului George Cătălin Şerban în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1060 din 4 noiembrie 2021
6. DECRET 1083 03/11/2021
 DECRET nr. 1.083 din 3 noiembrie 2021
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1059 din 4 noiembrie 2021
7. DECRET 1084 03/11/2021
 DECRET nr. 1.084 din 3 noiembrie 2021
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1059 din 4 noiembrie 2021
8. DECRET 1085 03/11/2021
 DECRET nr. 1.085 din 3 noiembrie 2021
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1059 din 4 noiembrie 2021
9. DECRET 1086 03/11/2021
 DECRET nr. 1.086 din 3 noiembrie 2021
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1059 din 4 noiembrie 2021
10. ORDIN 8044 03/11/2021
 ORDIN nr. 8.044 din 3 noiembrie 2021
privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Hinova, cu satele aparţinătoare Hinova, Bistriţa, Cârjei şi Ostrovu Corbului, judeţul Mehedinţi

EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1059 din 4 noiembrie 2021
11. ORDIN 8045 03/11/2021
 ORDIN nr. 8.045 din 3 noiembrie 2021
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Ilovăţ, cu satele aparţinătoare Budăneşti, Cracu Lung, Dâlbociţa, Firizu, Ilovăţ şi Racova, judeţul Mehedinţi

EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1059 din 4 noiembrie 2021
12. DECRET 1088 03/11/2021
 DECRET nr. 1.088 din 3 noiembrie 2021
pentru promulgarea Legii  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011  privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1060 din 4 noiembrie 2021
13. DECRET 1089 03/11/2021
 DECRET nr. 1.089 din 3 noiembrie 2021
privind promulgarea Legii  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2014  privind operaţionalizarea Registrului electoral şi pentru modificarea Legii nr. 33/2007  privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1060 din 4 noiembrie 2021
14. HOTĂRÂRE 1171 28/10/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.171 din 28 octombrie 2021
privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Argeş, Tulcea, Sibiu, Dolj, Suceava, Satu Mare, Constanţa, Iaşi, Prahova, Bihor, Vrancea, Ilfov şi municipiul Bucureşti

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1059 din 4 noiembrie 2021
15. HOTĂRÂRE 1173 28/10/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.173 din 28 octombrie 2021
pentru retragerea statutului de utilitate publică recunoscut Fundaţiei "Columna"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1059 din 4 noiembrie 2021
16. HOTĂRÂRE 1172 28/10/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.172 din 28 octombrie 2021
privind transmiterea unei părţi din imobilul 2985 aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii de utilitate publică de interes naţional "Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente", şi modificarea anexelor nr. 4 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006  pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1059 din 4 noiembrie 2021
17. DECIZIE 1035 25/10/2021
 DECIZIE nr. 1.035 din 25 octombrie 2021
pentru modificarea şi completarea Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 534/2020  privind aprobarea metodologiilor de desfăşurare a probelor de concurs cu caracter eliminatoriu pentru ocuparea posturilor vacante de poliţist de penitenciare din sistemul administraţiei penitenciare

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1059 din 4 noiembrie 2021
18. METODOLOGIE 25/10/2021
 METODOLOGIE din 25 octombrie 2021
pentru desfăşurarea probei practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu pentru ocuparea postului de ofiţer construcţii

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1059 din 4 noiembrie 2021
19. METODOLOGIE 25/10/2021
 METODOLOGIE din 25 octombrie 2021
pentru desfăşurarea probei practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu pentru ocuparea postului de agent construcţii

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1059 din 4 noiembrie 2021
20. DECIZIE 543 14/09/2021
 DECIZIA nr. 543 din 14 septembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (2) pct. 2 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1060 din 4 noiembrie 2021
21. DECIZIE 57 13/09/2021
 DECIZIA nr. 57 din 13 septembrie 2021
referitoare la interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 706 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură civilă

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1060 din 4 noiembrie 2021
22. DECIZIE 535 15/07/2021
 DECIZIA nr. 535 din 15 iulie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 456 alin. (2) lit. j)  şi ale art. 464 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1059 din 4 noiembrie 2021
JURISPRUDENTA
23. SENTINTA 4722 13/11/2019
 SENTINTA nr. 4722 din 13 noiembrie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA GIURGIU

24. DECIZIE 658 09/12/2019
 DECIZIE nr. 658 din 09 decembrie 2019
pretentii
TRIBUNALUL NEAMT

25. DECIZIE 1171 01/10/2019
 DECIZIE nr. 1171 din 01 octombrie 2019
drepturi banesti
CURTEA DE APEL CLUJ

26. DECIZIE 365 26/09/2019
 DECIZIE nr. 365 din 26 septembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BRAILA

27. DECIZIE 433 30/10/2019
 DECIZIE nr. 433 din 30 octombrie 2019
actiune în daune contractuale
CURTEA DE APEL PLOIESTI

28. DECIZIE 275 04/12/2019
 DECIZIE nr. 275 din 04 decembrie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)
CURTEA DE APEL PLOIESTI

29. SENTINTA 3579 06/12/2019
 SENTINTA nr. 3579 din 06 decembrie 2019
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)
JUDECATORIA CRAIOVA

30. DECIZIE 1421 27/11/2019
 DECIZIE nr. 1421 din 27 noiembrie 2019
încuviintarea executarii silite
TRIBUNALUL MARAMURES

31. SENTINTA 10074 09/10/2019
 SENTINTA nr. 10074 din 09 octombrie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

32. SENTINTA 3459 10/10/2019
 SENTINTA nr. 3459 din 10 octombrie 2019
partaj judiciar
JUDECATORIA SATU MARE

33. SENTINTA 7037 23/10/2019
 SENTINTA nr. 7037 din 23 octombrie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA FOCSANI

34. DECIZIE 461 18/12/2019
 DECIZIE nr. 461 din 18 decembrie 2019
drepturi banesti
CURTEA DE APEL CONSTANTA

35. SENTINTA 4029 20/11/2019
 SENTINTA nr. 4029 din 20 noiembrie 2019
pretentii
TRIBUNALUL BUCURESTI

36. DECIZIE 426 10/10/2019
 DECIZIE nr. 426 din 10 octombrie 2019
contestatie la executare
TRIBUNALUL SATU MARE

37. DECIZIE 542 04/11/2019
 DECIZIE nr. 542 din 04 noiembrie 2019
drepturi salariale ale personalului din justitie
CURTEA DE APEL TARGU MURES

38. SENTINTA 4896 07/11/2019
 SENTINTA nr. 4896 din 07 noiembrie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA ARAD

39. SENTINTA 10789 23/10/2019
 SENTINTA nr. 10789 din 23 octombrie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

40. SENTINTA 790 15/10/2019
 SENTINTA nr. 790 din 15 octombrie 2019
încaierarea (art.198 NCP)
JUDECATORIA TECUCI

41. SENTINTA 7662 07/11/2019
 SENTINTA nr. 7662 din 07 noiembrie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

42. SENTINTA 8152 04/12/2019
 SENTINTA nr. 8152 din 04 decembrie 2019
pretentii
JUDECATORIA FOCSANI

43. SENTINTA 89 19/12/2019
 SENTINTA nr. 89 din 19 decembrie 2019
ucidere din culpa (art.192 NCP)
JUDECATORIA AGNITA

44. SENTINTA 55 22/01/2020
 SENTINTA nr. 55 din 22 ianuarie 2020
procedura insolventei
TRIBUNALUL BRASOV

45. SENTINTA 386 04/02/2020
 SENTINTA nr. 386 din 04 februarie 2020
modificare masuri privind copilul
JUDECATORIA TARGOVISTE

46. SENTINTA 535 06/02/2020
 SENTINTA nr. 535 din 06 februarie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA TARGU MURES

47. DECIZIE 73 20/01/2020
 DECIZIE nr. 73 din 20 ianuarie 2020
legea 10/2001
CURTEA DE APEL BUCURESTI

48. DECIZIE 946 10/12/2019
 DECIZIE nr. 946 din 10 decembrie 2019
constatarea calitatii de lucrator/colaborator al securitatii (OUG nr.24/2008)
CURTEA DE APEL BUCURESTI

49. SENTINTA 8510 09/12/2019
 SENTINTA nr. 8510 din 09 decembrie 2019
obligatia de a face
TRIBUNALUL BUCURESTI

50. DECIZIE 5944 17/12/2019
 DECIZIE nr. 5944 din 17 decembrie 2019
plata asigurari sociale
CURTEA DE APEL BUCURESTI

51. SENTINTA 156 12/02/2020
 SENTINTA nr. 156 din 12 februarie 2020
recalculare pensie
TRIBUNALUL HUNEDOARA

52. SENTINTA 193 14/02/2020
 SENTINTA nr. 193 din 14 februarie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA CAMPULUNG MOLDOVENESC

53. DECIZIE 206 04/03/2020
 DECIZIE nr. 206 din 04 martie 2020
anulare act administrativ
CURTEA DE APEL PLOIESTI

54. SENTINTA 990 03/03/2020
 SENTINTA nr. 990 din 03 martie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA PLOIESTI

55. DECIZIE 470 02/03/2020
 DECIZIE nr. 470 din 02 martie 2020
recalculare pensie
CURTEA DE APEL BUCURESTI

56. DECIZIE 20 05/03/2020
 DECIZIE nr. 20 din 05 martie 2020
revendicare imobiliara
TRIBUNALUL VALCEA

57. DECIZIE 175 12/03/2020
 DECIZIE nr. 175 din 12 martie 2020
anulare act administrativ
CURTEA DE APEL BUCURESTI

58. SENTINTA 1402 10/03/2020
 SENTINTA nr. 1402 din 10 martie 2020
actiune în constatare
JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

59. SENTINTA 363 23/03/2020
 SENTINTA nr. 363 din 23 martie 2020
refuz acordare drepturi protectie sociala( persoane cu handicap, protectia copilului)
TRIBUNALUL MARAMURES

60. DECIZIE 235 02/04/2020
 DECIZIE nr. 235 din 02 aprilie 2020
traficul de droguri (Legea 143/2000 art. 2)
CURTEA DE APEL CONSTANTA

61. DECIZIE 156 13/03/2020
 DECIZIE nr. 156 din 13 martie 2020
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)
TRIBUNALUL BUCURESTI

62. SENTINTA 1993 11/03/2020
 SENTINTA nr. 1993 din 11 martie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

63. SENTINTA 10 22/01/2020
 SENTINTA nr. 10 din 22 ianuarie 2020
refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice (art.337 NCP)
JUDECATORIA TARGU SECUIESC

64. DECIZIE 136 25/05/2020
 DECIZIE nr. 136 din 25 mai 2020
obligatie de a face
TRIBUNALUL VRANCEA

65. SENTINTA 939 29/06/2020
 SENTINTA nr. 939 din 29 iunie 2020
recalculare pensie
TRIBUNALUL ARGES

66. SENTINTA 1668 12/06/2020
 SENTINTA nr. 1668 din 12 iunie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA TARGU MURES

67. DECIZIE 66 07/07/2020
 DECIZIE nr. 66 din 07 iulie 2020
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)
CURTEA DE APEL BACAU

68. DECIZIE 423 25/06/2020
 DECIZIE nr. 423 din 25 iunie 2020
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL BUZAU

69. SENTINTA 452 01/07/2020
 SENTINTA nr. 452 din 01 iulie 2020
contestatie decizie de pensionare
TRIBUNALUL TULCEA

70. DECIZIE 2755 07/07/2020
 DECIZIE nr. 2755 din 07 iulie 2020
anulare act administrativ
TRIBUNALUL BUCURESTI

71. SENTINTA 269 25/05/2020
 SENTINTA nr. 269 din 25 mai 2020
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL VALCEA

72. SENTINTA 3375 25/06/2020
 SENTINTA nr. 3375 din 25 iunie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

73. DECIZIE 231 15/07/2020
 DECIZIE nr. 231 din 15 iulie 2020
pretentii
CURTEA DE APEL CRAIOVA

74. DECIZIE 1426 21/07/2020
 DECIZIE nr. 1426 din 21 iulie 2020
încuviintare executare silita
TRIBUNALUL ARGES

75. SENTINTA 3242 06/07/2020
 SENTINTA nr. 3242 din 06 iulie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA FOCSANI

76. SENTINTA 3219 07/07/2020
 SENTINTA nr. 3219 din 07 iulie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA PLOIESTI

77. DECIZIE 686 06/08/2020
 DECIZIE nr. 686 din 06 august 2020
contestatie la executare
TRIBUNALUL SUCEAVA

78. SENTINTA 956 10/09/2020
 SENTINTA nr. 956 din 10 septembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA TARGU NEAMT

79. SENTINTA 753 25/09/2020
 SENTINTA nr. 753 din 25 septembrie 2020
încuviintare executare silita
JUDECATORIA COSTESTI

80. SENTINTA 1637 17/09/2020
 SENTINTA nr. 1637 din 17 septembrie 2020
pretentii
JUDECATORIA PETROSANI

81. DECIZIE 258 29/09/2020
 DECIZIE nr. 258 din 29 septembrie 2020
pretentii
CURTEA DE APEL ORADEA

82. SENTINTA 5779 30/09/2020
 SENTINTA nr. 5779 din 30 septembrie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA PLOIESTI

83. SENTINTA 222 28/09/2020
 SENTINTA nr. 222 din 28 septembrie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)
JUDECATORIA SAVENI

84. SENTINTA 608 23/07/2020
 SENTINTA nr. 608 din 23 iulie 2020
pensie întretinere
JUDECATORIA SIGHISOARA

85. DECIZIE 352 08/10/2020
 DECIZIE nr. 352 din 08 octombrie 2020
reziliere contract
CURTEA DE APEL PLOIESTI

86. SENTINTA 7550 11/09/2020
 SENTINTA nr. 7550 din 11 septembrie 2020
validare poprire
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

87. SENTINTA 2392 12/03/2020
 SENTINTA nr. 2392 din 12 martie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

88. DECIZIE 140 01/10/2020
 DECIZIE nr. 140 din 01 octombrie 2020
actiune in raspundere delictuala
CURTEA DE APEL TIMISOARA

89. SENTINTA 1239 28/10/2020
 SENTINTA nr. 1239 din 28 octombrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

90. DECIZIE 924 30/09/2020
 DECIZIE nr. 924 din 30 septembrie 2020
contestatie la executare
TRIBUNALUL OLT

91. DECIZIE 173 21/10/2020
 DECIZIE nr. 173 din 21 octombrie 2020
stramutare (art. 55 CPP s.u./art.72 s.u. NCPP)
CURTEA DE APEL GALATI

92. SENTINTA 1290 10/11/2020
 SENTINTA nr. 1290 din 10 noiembrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA DOROHOI

93. SENTINTA 900 12/11/2020
 SENTINTA nr. 900 din 12 noiembrie 2020
pretentii
JUDECATORIA BICAZ

94. DECIZIE 498 03/11/2020
 DECIZIE nr. 498 din 03 noiembrie 2020
contestatie la executare
TRIBUNALUL VRANCEA

95. DECIZIE 1085 25/11/2020
 DECIZIE nr. 1085 din 25 noiembrie 2020
recalculare pensie
CURTEA DE APEL ORADEA

96. SENTINTA 6735 02/12/2020
 SENTINTA nr. 6735 din 02 decembrie 2020
pretentii
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

97. DECIZIE 591 02/12/2020
 DECIZIE nr. 591 din 02 decembrie 2020
contestatie act administrativ fiscal
TRIBUNALUL SIBIU

98. SENTINTA 943 02/12/2020
 SENTINTA nr. 943 din 02 decembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL VALCEA

99. SENTINTA 10153 18/12/2020
 SENTINTA nr. 10153 din 18 decembrie 2020
ordin de protectie
JUDECATORIA BAIA MARE

100. DECIZIE 1179 06/11/2019
 DECIZIE nr. 1179 din 06 noiembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL SUCEAVA

101. SENTINTA 10141 21/12/2020
 SENTINTA nr. 10141 din 21 decembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA BRASOV

102. SENTINTA 1198 15/12/2020
 SENTINTA nr. 1198 din 15 decembrie 2020
contestatie la executare
TRIBUNALUL MEHEDINTI

103. DECIZIE 954 26/11/2020
 DECIZIE nr. 954 din 26 noiembrie 2020
anulare act administrativ
TRIBUNALUL BRASOV

104. DECIZIE 2740 22/12/2020
 DECIZIE nr. 2740 din 22 decembrie 2020
pretentii
TRIBUNALUL IASI

105. SENTINTA 82 18/01/2021
 SENTINTA nr. 82 din 18 ianuarie 2021
partaj judiciar
JUDECATORIA CARACAL

106. SENTINTA 1725 19/11/2020
 SENTINTA nr. 1725 din 19 noiembrie 2020
fond funciar
TRIBUNALUL CONSTANTA

107. DECIZIE 1128 20/11/2020
 DECIZIE nr. 1128 din 20 noiembrie 2020
pretentii
TRIBUNALUL BRASOV

108. SENTINTA 308 28/01/2021
 SENTINTA nr. 308 din 28 ianuarie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

109. SENTINTA 87 01/02/2021
 SENTINTA nr. 87 din 01 februarie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA BISTRITA

110. DECIZIE 1819 16/12/2020
 DECIZIE nr. 1819 din 16 decembrie 2020
uzucapiune
TRIBUNALUL TIMIS

111. SENTINTA 135 10/02/2021
 SENTINTA nr. 135 din 10 februarie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA DEVA

112. DECIZIE 22 12/01/2021
 DECIZIE nr. 22 din 12 ianuarie 2021
obligatia de a face
CURTEA DE APEL BUCURESTI

113. INCHEIERE 3044 03/12/2020
 INCHEIERE nr. 3044 din 03 decembrie 2020
revendicare imobiliara
TRIBUNALUL BUCURESTI

114. SENTINTA 270 10/03/2021
 SENTINTA nr. 270 din 10 martie 2021
ordin de protectie
JUDECATORIA TARGU BUJOR

115. DECIZIE 531 17/02/2021
 DECIZIE nr. 531 din 17 februarie 2021
litigiu privind functionarii publici statutari
CURTEA DE APEL CRAIOVA

116. SENTINTA 1571 05/03/2021
 SENTINTA nr. 1571 din 05 martie 2021
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

117. SENTINTA 2644 04/03/2021
 SENTINTA nr. 2644 din 04 martie 2021
pensie întretinere
JUDECATORIA TIMISOARA

118. DECIZIE 191 18/02/2021
 DECIZIE nr. 191 din 18 februarie 2021
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL SIBIU

119. DECIZIE 891 23/03/2021
 DECIZIE nr. 891 din 23 martie 2021
obligatie de a face
CURTEA DE APEL CRAIOVA

120. SENTINTA 600 22/04/2021
 SENTINTA nr. 600 din 22 aprilie 2021
reziliere contract
JUDECATORIA ADJUD

121. SENTINTA 1386 11/02/2021
 SENTINTA nr. 1386 din 11 februarie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA CONSTANTA

122. DECIZIE 1059 09/12/2020
 DECIZIE nr. 1059 din 09 decembrie 2020
deschiderea procedurii la cererea creditorului
TRIBUNALUL BIHOR

123. SENTINTA 705 18/09/2019
 SENTINTA nr. 705 din 18 septembrie 2019
anulare act administrativ
TRIBUNALUL BIHOR

124. SENTINTA 1657 28/04/2021
 SENTINTA nr. 1657 din 28 aprilie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA TARGOVISTE

125. SENTINTA 701 25/05/2021
 SENTINTA nr. 701 din 25 mai 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA CARANSEBES

126. INCHEIERE 2632 06/04/2021
 INCHEIERE nr. 2632 din 06 aprilie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA FOCSANI

127. DECIZIE 169 01/02/2021
 DECIZIE nr. 169 din 01 februarie 2021
anulare act administrativ
CURTEA DE APEL BUCURESTI

128. SENTINTA 10457 25/06/2021
 SENTINTA nr. 10457 din 25 iunie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BUFTEA

129. DECIZIE 476 27/07/2021
 DECIZIE nr. 476 din 27 iulie 2021
furtul calificat (art.229 NCP)
CURTEA DE APEL ALBA IULIA

130. DECIZIE 457 05/07/2021
 DECIZIE nr. 457 din 05 iulie 2021
reziliere contract
CURTEA DE APEL IASI

131. DECIZIE 253 28/04/2021
 DECIZIE nr. 253 din 28 aprilie 2021
recalculare pensie
TRIBUNALUL GIURGIU

132. DECIZIE 701 16/06/2021
 DECIZIE nr. 701 din 16 iunie 2021
înselaciunea (art.244 NCP)
CURTEA DE APEL TIMISOARA

133. SENTINTA 744 16/06/2021
 SENTINTA nr. 744 din 16 iunie 2021
refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice (art.337 NCP)
JUDECATORIA FOCSANI

134. SENTINTA 3668 03/06/2021
 SENTINTA nr. 3668 din 03 iunie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA TARGU JIU

135. DECIZIE 384 10/06/2021
 DECIZIE nr. 384 din 10 iunie 2021
conflict de competenta
CURTEA DE APEL CRAIOVA

136. DECIZIE 651 29/06/2021
 DECIZIE nr. 651 din 29 iunie 2021
ordonanta presedintiala
TRIBUNALUL MEHEDINTI

137. SENTINTA 2242 08/06/2021
 SENTINTA nr. 2242 din 08 iunie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA TARGOVISTE

138. SENTINTA 7158 25/06/2021
 SENTINTA nr. 7158 din 25 iunie 2021
curatela
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

139. SENTINTA 758 30/06/2021
 SENTINTA nr. 758 din 30 iunie 2021
încuviintare executare silita
TRIBUNALUL GALATI

140. SENTINTA 1410 16/06/2021
 SENTINTA nr. 1410 din 16 iunie 2021
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)
JUDECATORIA MEDGIDIA

141. SENTINTA 6225 01/07/2021
 SENTINTA nr. 6225 din 01 iulie 2021
rezolutiune contract
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

142. SENTINTA 405 11/02/2021
 SENTINTA nr. 405 din 11 februarie 2021
reziliere contract
JUDECATORIA PIATRA-NEAMT

143. SENTINTA 9749 16/06/2021
 SENTINTA nr. 9749 din 16 iunie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BUFTEA

144. SENTINTA 4761 28/05/2021
 SENTINTA nr. 4761 din 28 mai 2021
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

145. SENTINTA 5085 18/09/2020
 SENTINTA nr. 5085 din 18 septembrie 2020
plângere impotriva refuzului executorului judecatoresc
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

146. SENTINTA 6177 14/09/2021
 SENTINTA nr. 6177 din 14 septembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA FOCSANI

147. SENTINTA 684 14/09/2021
 SENTINTA nr. 684 din 14 septembrie 2021
schimbare masura educativa a internarii (art.516 si art. 517 NCPP)
JUDECATORIA LUGOJ

148. SENTINTA 1762 06/04/2021
 SENTINTA nr. 1762 din 06 aprilie 2021
pretentii
TRIBUNALUL BUCURESTI

149. DECIZIE 381 21/09/2021
 DECIZIE nr. 381 din 21 septembrie 2021
pretentii
TRIBUNALUL GIURGIU

150. DECIZIE 575 29/10/2021
 DECIZIE nr. 575 din 29 octombrie 2021
anulare act administrativ
CURTEA DE APEL BRASOV

151. SENTINTA 77 10/01/2019
 SENTINTA nr. 77 din 10 ianuarie 2019
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

152. SENTINTA 561 29/01/2019
 SENTINTA nr. 561 din 29 ianuarie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA PLOIESTI

153. SENTINTA 182 23/01/2019
 SENTINTA nr. 182 din 23 ianuarie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

154. DECIZIE 97 01/02/2019
 DECIZIE nr. 97 din 01 februarie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BRASOV

155. SENTINTA 123 15/02/2019
 SENTINTA nr. 123 din 15 februarie 2019
Cerere în anulare (OUG 119/2007)
TRIBUNALUL ARGES

156. DECIZIE 77 31/01/2019
 DECIZIE nr. 77 din 31 ianuarie 2019
actiune în daune contractuale
CURTEA DE APEL IASI

157. SENTINTA 284 31/01/2019
 SENTINTA nr. 284 din 31 ianuarie 2019
validare poprire
JUDECATORIA TARGU MURES

158. SENTINTA 1166 13/03/2019
 SENTINTA nr. 1166 din 13 martie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA ARAD

159. DECIZIE 942 27/05/2019
 DECIZIE nr. 942 din 27 mai 2019
actiune în anulare a hotarârii AGA
CURTEA DE APEL BUCURESTI

160. DECIZIE 321 12/04/2019
 DECIZIE nr. 321 din 12 aprilie 2019
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)
CURTEA DE APEL BRASOV

161. DECIZIE 788 23/05/2019
 DECIZIE nr. 788 din 23 mai 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL MURES

162. SENTINTA 1639 23/05/2019
 SENTINTA nr. 1639 din 23 mai 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA CRAIOVA

163. SENTINTA 414 29/05/2019
 SENTINTA nr. 414 din 29 mai 2019
lovirile sau vatamarile cauzatoare de moarte (art.195 NCP)
TRIBUNALUL DAMBOVITA

164. DECIZIE 472 10/04/2019
 DECIZIE nr. 472 din 10 aprilie 2019
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)
CURTEA DE APEL TIMISOARA

165. DECIZIE 268 04/06/2019
 DECIZIE nr. 268 din 04 iunie 2019
actiune în constatare
CURTEA DE APEL PLOIESTI

166. SENTINTA 627 08/07/2019
 SENTINTA nr. 627 din 08 iulie 2019
exercitarea autoritatii parintesti
JUDECATORIA RUPEA

167. SENTINTA 1256 22/05/2019
 SENTINTA nr. 1256 din 22 mai 2019
partaj judiciar
JUDECATORIA ONESTI

168. SENTINTA 307 04/09/2019
 SENTINTA nr. 307 din 04 septembrie 2019
radiere
TRIBUNALUL BACAU

169. DECIZIE 225 25/06/2019
 DECIZIE nr. 225 din 25 iunie 2019
revocare masura preventiva (art.242 NCPP)
CURTEA DE APEL BUCURESTI

170. SENTINTA 1962 20/06/2019
 SENTINTA nr. 1962 din 20 iunie 2019
tâlharie calificata (art.234 NCP)
JUDECATORIA CRAIOVA

171. DECIZIE 70 04/02/2019
 DECIZIE nr. 70 din 04 februarie 2019
pretentii
TRIBUNALUL BIHOR

172. SENTINTA 1293 01/10/2019
 SENTINTA nr. 1293 din 01 octombrie 2019
dizolvare societate (registrul comertului)
TRIBUNALUL PRAHOVA

173. SENTINTA 600 01/10/2019
 SENTINTA nr. 600 din 01 octombrie 2019
întreruperea executarii pedepsei/contestatie (art.592 NCPP)
JUDECATORIA LUGOJ

174. SENTINTA 1524 25/09/2019
 SENTINTA nr. 1524 din 25 septembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA TARGU JIU

175. SENTINTA 8605 23/07/2019
 SENTINTA nr. 8605 din 23 iulie 2019
ordonanta presedintiala
JUDECATORIA CONSTANTA

176. SENTINTA 364 21/05/2019
 SENTINTA nr. 364 din 21 mai 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA TOPLITA

177. DECIZIE 586 16/05/2019
 DECIZIE nr. 586 din 16 mai 2019
contestatie la executare
TRIBUNALUL ALBA

178. DECIZIE 561 25/04/2019
 DECIZIE nr. 561 din 25 aprilie 2019
granituire
TRIBUNALUL PRAHOVA

179. SENTINTA 448 24/04/2019
 SENTINTA nr. 448 din 24 aprilie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA CAMPULUNG MOLDOVENESC

180. SENTINTA 313 22/04/2019
 SENTINTA nr. 313 din 22 aprilie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA MOINESTI

181. SENTINTA 2193 12/04/2019
 SENTINTA nr. 2193 din 12 aprilie 2019
validare poprire
JUDECATORIA BACAU

182. SENTINTA 858 11/04/2019
 SENTINTA nr. 858 din 11 aprilie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA SFANTU GHEORGHE

183. DECIZIE 292 08/04/2019
 DECIZIE nr. 292 din 08 aprilie 2019
obligatie de a face
TRIBUNALUL BACAU

184. SENTINTA 2493 05/04/2019
 SENTINTA nr. 2493 din 05 aprilie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA FOCSANI

185. SENTINTA 361 13/03/2019
 SENTINTA nr. 361 din 13 martie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA RAMNICU SARAT

186. SENTINTA 274 26/02/2019
 SENTINTA nr. 274 din 26 februarie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

187. SENTINTA 157 07/02/2019
 SENTINTA nr. 157 din 07 februarie 2019
actiune in raspundere contractuala
JUDECATORIA CURTEA DE ARGES

188. DECIZIE 58 30/01/2019
 DECIZIE nr. 58 din 30 ianuarie 2019
fond funciar
TRIBUNALUL ARAD

189. DECIZIE 144 22/01/2019
 DECIZIE nr. 144 din 22 ianuarie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL DOLJ

190. DECIZIE 26 08/01/2019
 DECIZIE nr. 26 din 08 ianuarie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL VRANCEA