Actualizarea din data: 04/11/2021

ACTE OFICIALE
1. HOTĂRÂRE 72 03/11/2021
 HOTĂRÂRE nr. 72 din 3 noiembrie 2021
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020  pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1055 din 4 noiembrie 2021
2. HOTĂRÂRE 73 03/11/2021
 HOTĂRÂRE nr. 73 din 3 noiembrie 2021
privind modificarea alin. (3) al art. 199 din Regulamentul Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1055 din 4 noiembrie 2021
3. HOTĂRÂRE 74 03/11/2021
 HOTĂRÂRE nr. 74 din 3 noiembrie 2021
privind modificarea alin. (3) al art. 201 din Regulamentul Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1055 din 4 noiembrie 2021
4. ORDIN 2364 03/11/2021
 ORDIN nr. 2.364 din 3 noiembrie 2021
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 434/2021  privind aprobarea Planului de măsuri  pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1057 din 4 noiembrie 2021
5. ORDIN 1768 02/11/2021
 ORDIN nr. 1.768 din 2 noiembrie 2021
pentru aprobarea competenţelor de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a amenzilor prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1057 din 4 noiembrie 2021
6. HOTĂRÂRE 1181 28/10/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.181 din 28 octombrie 2021
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare, modernizare, extindere, construire şi dotare Spitalul Clinic de Urgenţă «Prof. dr. Agrippa Ionescu», str. I. C. Brătianu nr. 149, satul Baloteşti, comuna Baloteşti, judeţul Ilfov"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1058 din 4 noiembrie 2021
7. ORDIN 1699 25/10/2021
 ORDIN nr. 1.699 din 25 octombrie 2021
pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1056 din 4 noiembrie 2021
8. RECTIFICARE 156 25/10/2021
 RECTIFICARE nr. 156 din 25 octombrie 2021
referitoare la Ordinul ministrului sănătăţii, interimar, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.282/156/2021

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1055 din 4 noiembrie 2021
9. ORDIN 1522 25/10/2021
 ORDIN nr. 1.522 din 25 octombrie 2021
privind aprobarea alocării unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor, conform Programului Termoficare, precum şi pentru modificarea anexelor la Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.098/2020  privind repartizarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor, conform Programului Termoficare

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1058 din 4 noiembrie 2021
10. RECTIFICARE 2282 22/10/2021
 RECTIFICARE nr. 2.282 din 22 octombrie 2021
referitoare la Ordinul ministrului sănătăţii, interimar, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.282/156/2021

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1055 din 4 noiembrie 2021
11. ORDIN 159 14/10/2021
 ORDIN nr. 159 din 14 octombrie 2021
pentru aprobarea Normelor  privind utilizarea standardelor pentru asigurarea, menţinerea, evaluarea şi îmbunătăţirea continuă a securităţii nucleare pentru centralele nuclearoelectrice

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1057 din 4 noiembrie 2021
12. NORMĂ 14/10/2021
 NORME din 14 octombrie 2021
privind utilizarea standardelor pentru asigurarea, menţinerea, evaluarea şi îmbunătăţirea continuă a securităţii nucleare pentru centralele nuclearoelectrice

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1057 din 4 noiembrie 2021
13. REGULAMENT 15 12/10/2021
 REGULAMENT nr. 15 din 12 octombrie 2021
privind utilizarea sistemului de conturi globale şi aplicarea mecanismelor fără prevalidarea instrumentelor financiare

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1057 din 4 noiembrie 2021
14. REGULAMENT 16 12/10/2021
 REGULAMENT nr. 16 din 12 octombrie 2021
privind constituirea, publicitatea şi executarea garanţiilor reale

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1057 din 4 noiembrie 2021
15. ORDIN 150 11/10/2021
 ORDIN nr. 150 din 11 octombrie 2021
pentru modificarea şi completarea Regulamentului  privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului nuclear sau radiologic, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 61/113/2018

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1058 din 4 noiembrie 2021
16. ORDIN 138 15/09/2021
 ORDIN nr. 138 din 15 septembrie 2021
pentru modificarea şi completarea Regulamentului  privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului nuclear sau radiologic, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 61/113/2018

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1058 din 4 noiembrie 2021
17. DECIZIE 539 14/09/2021
 DECIZIE nr. 539 din 14 septembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (2)  şi ale art. 79 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1055 din 4 noiembrie 2021
18. HOTĂRÂRE 195 11/09/2021
 HOTĂRÂRE nr. 195 din 11 septembrie 2021
pentru modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat , adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011

EMITENT: Uniunea Naţională a Barourilor din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1055 din 4 noiembrie 2021
19. DECIZIE 331 20/05/2021
 DECIZIA nr. 331 din 20 mai 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 126 alin. (4)-(6) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1056 din 4 noiembrie 2021
20. DECIZIE 313 11/05/2021
 DECIZIA nr. 313 din 11 mai 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 715 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1056 din 4 noiembrie 2021
21. DECIZIE 281 27/04/2021
 DECIZIA nr. 281 din 27 aprilie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii" din art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010  privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată acesteia prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018 , pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept şi a dispoziţiilor art. 169^2 din aceeaşi lege , precum şi a dispoziţiilor art. 519  şi art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1056 din 4 noiembrie 2021
JURISPRUDENTA