Actualizarea din data: 30/11/2009

ACTE OFICIALE
1. HOTARARE (A) 1194 24/09/2008
HOTARARE nr. 1.194 din 24 septembrie 2008 (*actualizata*)
privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura
(actualizata pana la data de 19 noiembrie 2009*)

EMITENT:     
GUVERNUL  
------------------
 
    *) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 6 octombrie 2008. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt pana la data de 19 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile aduse de: HOTARAREA nr. 443 din 8 aprilie 2009 ; HOTARAREA nr. 1.347 din 11 noiembrie 2009 .
2. ORD DE URGENTA (A) 146 31/10/2002
ORDONANTA DE URGENTA nr. 146 din 31 octombrie 2002 (**republicata**)(*actualizata*)
privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
(actualizata pana la data de 27 noiembrie 2009*)

EMITENT:     
GUVERNUL  
-------------
 
    *) Textul republicat al ordonantei de urgenta a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 16 aprilie 2008. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt pana la data de 27 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile aduse de ORDONANTA DE URGENTA nr. 75 din 17 iunie 2009 ; LEGEA nr. 361 din 20 noiembrie 2009 .
____________
    **) Republicata in temeiul art. III din Legea nr. 354/2007  pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002  privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 839 din 7 decembrie 2007, dandu-se textelor o noua numerotare.
     Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002  a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 824 din 14 noiembrie 2002, si ulterior adoptarii a mai fost modificata si completata prin:
    - Legea nr. 201/2003  pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002  privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 351 din 22 mai 2003;
    - Ordonanta Guvernului nr. 94/2004  privind reglementarea unor masuri financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 507/2004 , cu modificarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004;
    - Ordonanta Guvernului nr. 10/2005  privind reglementarea unor masuri financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 146/2005 , cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 96 din 28 ianuarie 2005;
    - Ordonanta Guvernului nr. 41/2005  privind reglementarea unor masuri financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 97/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 677 din 28 iulie 2005;
    - Ordonanta Guvernului nr. 28/2006  privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 266/2006 , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 89 din 31 ianuarie 2006.
3. ORD DE URGENTA (A) 64 03/06/2009
ORDONANTA DE URGENTA nr. 64 din 3 iunie 2009 (*actualizata*)
privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta
(actualizata pana la data de 27 noiembrie 2009*)

EMITENT:     
GUVERNUL  
-----------
 
    *) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 17 iunie 2009. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt pana la data de 27 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile aduse de LEGEA nr. 362 din 20 noiembrie 2009 .
4. ORD DE URGENTA (A) 92 30/06/2009
ORDONANTA DE URGENTA nr. 92 din 30 iunie 2009 (*actualizata*)
pentru amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare
(actualizata pana la data de 27 noiembrie 2009*)

EMITENT:     
GUVERNUL  
-----------
 
    *) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 1 iulie 2009. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt pana la data de 27 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile aduse de LEGEA nr. 363 din 20 noiembrie 2009 .
5. ORDIN (A) 1892 17/10/2006
ORDIN nr. 1.892 din 17 octombrie 2006 (*actualizat*)
pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora
(actualizat pana la data de 24 noiembrie 2009*)

EMITENT:     
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI  
---------------
 
    *) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 13 noiembrie 2006. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt pana la data de 24 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile aduse de: ORDINUL nr. 2.514 din 28 decembrie 2006 ; ORDINUL nr. 394 din 25 martie 2008 ; ORDINUL nr. 1.352 din 31 octombrie 2008 ; ORDINUL nr. 1.172 din 12 noiembrie 2009 .
6. NORMA (A) 17/10/2006
NORMA din 17 octombrie 2006 (**actualizata**)
privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora*)
(actualizata pana la data de 24 noiembrie 2009**)

EMITENT:     
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI  
________________
 
    *) Aprobata prin Ordinul nr. 1892 din 17 octombrie 2006 , Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 919 din 13 noiembrie 2006.
---------------
    **) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 919 bis din 13 noiembrie 2006. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt pana la data de 24 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile aduse de: ORDINUL nr. 2.514 din 28 decembrie 2006 ; ORDINUL nr. 394 din 25 martie 2008 ; ORDINUL nr. 1.352 din 31 octombrie 2008 ; ORDINUL nr. 1.172 din 12 noiembrie 2009 .
7. HOTARARE (A) 1000 02/08/2006
HOTARARE nr. 1.000 din 2 august 2006 (*actualizata*)
privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici
(actualizata pana la data de 25 noiembrie 2009*)

EMITENT:     
GUVERNUL  
----------
 
    *) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 15 august 2006. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt pana la data de 25 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile aduse de: HOTARAREA nr. 31 din 9 ianuarie 2008 ; ORDONANTA DE URGENTA nr. 92 din 24 iunie 2008 ; HOTARAREA nr. 280 din 11 martie 2009 ; HOTARAREA nr. 1.373 din 18 noiembrie 2009 .
8. HOTARARE (A) 1210 29/07/2004
HOTARARE nr. 1.210 din 29 iulie 2004 (**republicata**)(*actualizata*)
privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara
(actualizata pana la data de 24 noiembrie 2009*)

EMITENT:     
GUVERNUL  
----------
 
    *) Textul republicat al hotararii a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 5 mai 2006. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt pana la data de 24 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile aduse de HOTARAREA nr. 1.366 din 18 noiembrie 2009 .
9. HOTARARE (A) 671 28/06/2007
HOTARARE nr. 671 din 28 iunie 2007 (*actualizata*)
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice
(actualizata pana la data de 26 noiembrie 2009*)

EMITENT:     
GUVERNUL  
----------
 
    *) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 5 iulie 2007. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt pana la data de 26 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile aduse de HOTARAREA nr. 1.383 din 18 noiembrie 2009 .
10. REGULAMENT (A) 28/06/2007
REGULAMENT din 28 iunie 2007 (*actualizat*)
de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice - A.N.R.S.C.
(actualizat pana la data de 26 noiembrie 2009*)

EMITENT:     
GUVERNUL  
----------
 
    *) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 5 iulie 2007. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt pana la data de 26 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile aduse de HOTARAREA nr. 1.383 din 18 noiembrie 2009 .
11. DECRET 1700 17/11/2009
DECRET nr. 1.700 din 17 noiembrie 2009
privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor ofiteri din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

EMITENT:     
PRESEDINTELE ROMANIEI  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 27 noiembrie 2009  
 
12. ORDIN 3215 19/11/2009
ORDIN nr. 3.215 din 19 noiembrie 2009
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.116/2007  privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistenta tehnica

EMITENT:     
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 27 noiembrie 2009  
 
13. HOTARARE 1393 18/11/2009
HOTARARE nr. 1.393 din 18 noiembrie 2009
privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice aflate sub autoritatea si in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei

EMITENT:     
GUVERNUL  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 27 noiembrie 2009  
 
14. DECRET 1698 17/11/2009
DECRET nr. 1.698 din 17 noiembrie 2009
privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor ofiteri din Serviciul de Protectie si Paza

EMITENT:     
PRESEDINTELE ROMANIEI  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 27 noiembrie 2009  
 
15. DECRET 1727 19/11/2009
DECRET nr. 1.727 din 19 noiembrie 2009
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural in grad de Cavaler

EMITENT:     
PRESEDINTELE ROMANIEI  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 27 noiembrie 2009  
 
16. HOTARARE 1395 18/11/2009
HOTARARE nr. 1.395 din 18 noiembrie 2009
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.703/2004  privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Romi

EMITENT:     
GUVERNUL  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 27 noiembrie 2009  
 
17. HOTARARE 1396 18/11/2009
HOTARARE nr. 1.396 din 18 noiembrie 2009
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 573/1998  privind organizarea si functionarea Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci

EMITENT:     
GUVERNUL  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 27 noiembrie 2009  
 
18. DECRET 1699 17/11/2009
DECRET nr. 1.699 din 17 noiembrie 2009
privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri din Serviciul de Protectie si Paza

EMITENT:     
PRESEDINTELE ROMANIEI  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 27 noiembrie 2009  
 
19. DECRET 1702 17/11/2009
DECRET nr. 1.702 din 17 noiembrie 2009
privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor ofiteri din Ministerul Apararii Nationale

EMITENT:     
PRESEDINTELE ROMANIEI  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 27 noiembrie 2009  
 
20. DECRET 1728 25/11/2009
DECRET nr. 1.728 din 25 noiembrie 2009
pentru eliberarea din functie a unui judecator

EMITENT:     
PRESEDINTELE ROMANIEI  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 27 noiembrie 2009  
 
21. HOTARARE 10 16/11/2009
HOTARARE nr. 10 din 16 noiembrie 2009
privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor in Monitorul Oficial al Romaniei, partile I-VII

EMITENT:     
BIROURILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTATILOR SI SENATULUI  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 26 noiembrie 2009  
 
22. DECRET 1697 17/11/2009
DECRET nr. 1.697 din 17 noiembrie 2009
privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unui maistru militar si unor subofiteri din Serviciul de Informatii Externe

EMITENT:     
PRESEDINTELE ROMANIEI  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 26 noiembrie 2009  
 
23. DECRET 1725 19/11/2009
DECRET nr. 1.725 din 19 noiembrie 2009
privind conferirea Ordinului Virtutea Militara in grad de Cavaler

EMITENT:     
PRESEDINTELE ROMANIEI  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 26 noiembrie 2009  
 
24. HOTARARE 1349 11/11/2009
HOTARARE nr. 1.349 din 11 noiembrie 2009
pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 718/2008  privind aprobarea schemei de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regionala durabila si reducerea emisiilor si a anexei la Hotararea Guvernului nr. 750/2008  pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie

EMITENT:     
GUVERNUL  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 26 noiembrie 2009  
 
25. HOTARARE 1350 11/11/2009
HOTARARE nr. 1.350 din 11 noiembrie 2009
privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

EMITENT:     
GUVERNUL  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 26 noiembrie 2009  
 
26. HOTARARE 1384 18/11/2009
HOTARARE nr. 1.384 din 18 noiembrie 2009
pentru modificarea si completarea Statutului propriu de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.285/2008 , precum si pentru stabilirea unor masuri cu caracter organizatoric

EMITENT:     
GUVERNUL  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 26 noiembrie 2009  
 
27. HOTARARE 1397 18/11/2009
HOTARARE nr. 1.397 din 18 noiembrie 2009
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 284/2009  privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

EMITENT:     
GUVERNUL  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 27 noiembrie 2009  
 
28. ORDIN 1454 18/11/2009
ORDIN nr. 1.454 din 18 noiembrie 2009
privind modificarea anexei nr. 1 la Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 896/2006

EMITENT:     
MINISTERUL SANATATII  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 27 noiembrie 2009  
 
29. HOTARARE 1452 25/11/2009
HOTARARE nr. 1.452 din 25 noiembrie 2009
privind suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2009, pentru aniversarea la data de 1 decembrie 2009 a Zilei Nationale a Romaniei si a 91 de ani de la Marea Unire

EMITENT:     
GUVERNUL  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 27 noiembrie 2009  
 
30. ORDIN 3136 19/11/2009
ORDIN nr. 3.136/C din 19 noiembrie 2009
privind redobandirea cetateniei romane de catre unele persoane

EMITENT:     
MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTATILOR CETATENESTI  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 27 noiembrie 2009  
 
31. ORDIN 91 19/11/2009
ORDIN nr. 91 din 19 noiembrie 2009
pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea anuala a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licentelor de furnizare si a nivelului stocului de gaze naturale pentru operatorul Sistemului national de transport al gazelor naturale

EMITENT:     
AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 27 noiembrie 2009  
 
32. METODOLOGIE 19/11/2009
METODOLOGIE din 19 noiembrie 2009
privind determinarea anuala a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licentelor de furnizare si a nivelului stocului de gaze naturale pentru operatorul Sistemului national de transport al gazelor naturale

EMITENT:     
AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 27 noiembrie 2009  
 
33. ORDIN 2462 03/11/2009
ORDIN nr. 2.462 din 3 noiembrie 2009
pentru acreditarea Muzeului Literaturii Romane Iasi

EMITENT:     
MINISTERUL CULTURII, CULTELOR SI PATRIMONIULUI NATIONAL  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 27 noiembrie 2009  
 
34. DECRET 1703 17/11/2009
DECRET nr. 1.703 din 17 noiembrie 2009
privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri din Ministerul Apararii Nationale

EMITENT:     
PRESEDINTELE ROMANIEI  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 27 noiembrie 2009  
 
35. DECRET 1729 25/11/2009
DECRET nr. 1.729 din 25 noiembrie 2009
pentru eliberarea din functie a unui procuror

EMITENT:     
PRESEDINTELE ROMANIEI  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 27 noiembrie 2009  
 
36. RECTIFICARE 2607 13/10/2008
RECTIFICARE nr. 2.607/C din 13 octombrie 2008
la Ordinul ministrului justitiei nr. 2.607/C/2008

EMITENT:     
MINISTERUL JUSTITIEI  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 27 noiembrie 2009  
 
37. RECTIFICARE 649 24/02/2009
RECTIFICARE nr. 649/C din 24 februarie 2009
la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 649/C/2009

EMITENT:     
MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTATILOR CETATENESTI  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 27 noiembrie 2009  
 
38. RECTIFICARE 741 02/03/2009
RECTIFICARE nr. 741/C din 2 martie 2009
la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 741/C/2009

EMITENT:     
MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTATILOR CETATENESTI  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 27 noiembrie 2009  
 
39. RECTIFICARE 865 12/03/2009
RECTIFICARE nr. 865/C din 12 martie 2009
la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 865/C/2009

EMITENT:     
MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTATILOR CETATENESTI  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 27 noiembrie 2009  
 
40. RECTIFICARE 1782 01/07/2009
RECTIFICARE nr. 1.782/C din 1 iulie 2009
la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.782/C/2009

EMITENT:     
MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTATILOR CETATENESTI  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 27 noiembrie 2009  
 
41. RECTIFICARE 1783 01/07/2009
RECTIFICARE nr. 1.783/C din 1 iulie 2009
la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.783/C/2009

EMITENT:     
MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTATILOR CETATENESTI  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 27 noiembrie 2009  
 
42. RECTIFICARE 1784 01/07/2009
RECTIFICARE nr. 1.784/C din 1 iulie 2009
la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.784/C/2009

EMITENT:     
MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTATILOR CETATENESTI  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 27 noiembrie 2009  
 
43. DECRET 1705 17/11/2009
DECRET nr. 1.705 din 17 noiembrie 2009
privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor functionari publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri din Administratia Nationala a Penitenciarelor - Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti

EMITENT:     
PRESEDINTELE ROMANIEI  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 27 noiembrie 2009  
 
44. RECTIFICARE 1825 03/07/2009
RECTIFICARE nr. 1.825/C din 3 iulie 2009
la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.825/C/2009

EMITENT:     
MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTATILOR CETATENESTI  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 27 noiembrie 2009  
 
45. RECTIFICARE 1978 16/07/2009
RECTIFICARE nr. 1.978/C din 16 iulie 2009
la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.978/C/2009

EMITENT:     
MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTATILOR CETATENESTI  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 27 noiembrie 2009  
 
46. RECTIFICARE 1979 16/07/2009
RECTIFICARE nr. 1.979/C din 16 iulie 2009
la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.979/C/2009

EMITENT:     
MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTATILOR CETATENESTI  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 27 noiembrie 2009  
 
47. RECTIFICARE 1995 20/07/2009
RECTIFICARE nr. 1.995/C din 20 iulie 2009
la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.995/C/2009

EMITENT:     
MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTATILOR CETATENESTI  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 27 noiembrie 2009  
 
48. RECTIFICARE 2196 06/08/2009
RECTIFICARE nr. 2.196/C din 6 august 2009
la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.196/C/2009

EMITENT:     
MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTATILOR CETATENESTI  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 27 noiembrie 2009  
 
49. RECTIFICARE 2197 06/08/2009
RECTIFICARE nr. 2.197/C din 6 august 2009
la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.197/C/2009

EMITENT:     
MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTATILOR CETATENESTI  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 27 noiembrie 2009  
 
50. RECTIFICARE 2456 11/09/2009
RECTIFICARE nr. 2.456/C din 11 septembrie 2009
la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.456/C/2009

EMITENT:     
MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTATILOR CETATENESTI  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 27 noiembrie 2009  
 
51. RECTIFICARE 2530 18/09/2009
RECTIFICARE nr. 2.530/C din 18 septembrie 2009
la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.530/C/2009

EMITENT:     
MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTATILOR CETATENESTI  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 27 noiembrie 2009  
 
52. HOTARARE 1326 11/11/2009
HOTARARE nr. 1.326 din 11 noiembrie 2009
privind transportul marfurilor periculoase in Romania

EMITENT:     
GUVERNUL  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 27 noiembrie 2009  
 
53. HOTARARE 1404 18/11/2009
HOTARARE nr. 1.404 din 18 noiembrie 2009
privind reorganizarea si functionarea Laboratorului Central pentru Controlul Calitatii si Igienei Vinului Valea Calugareasca

EMITENT:     
GUVERNUL  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 27 noiembrie 2009  
 
54. ORDIN 67 28/10/2009
ORDIN nr. 67 din 28 octombrie 2009
privind aprobarea Planului de masuri pentru imbunatatirea calitatii laptelui crud de vaca

EMITENT:     
AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 27 noiembrie 2009  
 
55. PLAN 28/10/2009
PLAN DE MASURI din 28 octombrie 2009
pentru imbunatatirea calitatii laptelui crud de vaca

EMITENT:     
AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 27 noiembrie 2009  
 
56. HOTARARE 31 26/11/2009
HOTARARE nr. 31 din 26 noiembrie 2009
privind cererea de anulare a alegerilor din 22 noiembrie 2009 pentru functia de Presedinte al Romaniei, formulata de Partidul Romania Mare

EMITENT:     
CURTEA CONSTITUTIONALA  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 27 noiembrie 2009  
 
57. HOTARARE 32 26/11/2009
HOTARARE nr. 32 din 26 noiembrie 2009
referitoare la contestatia privind respingerea inregistrarii candidaturii domnului Ionel Traian Tabara la alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 2009

EMITENT:     
CURTEA CONSTITUTIONALA  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 27 noiembrie 2009  
 
58. ORDIN 967 19/11/2009
ORDIN nr. 967 din 19 noiembrie 2009
pentru aprobarea Normelor privind conditiile si modalitatea de decontare a serviciilor de dializa, contractate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate cu furnizorii din sectorul privat, castigatori ai licitatiei nationale pentru centrele-pilot si alti furnizori privati de servicii de dializa, autorizati si evaluati in conditiile legii

EMITENT:     
CASA NATIONALA  DE ASIGURARI DE SANATATE  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 26 noiembrie 2009  
 
59. NORMA 19/11/2009
NORME din 19 noiembrie 2009
privind conditiile si modalitatea de decontare a serviciilor de dializa, contractate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate cu furnizorii din sectorul privat, castigatori ai licitatiei nationale pentru centrele-pilot si alti furnizori privati de servicii de dializa, autorizati si evaluati in conditiile legii

EMITENT:     
CASA NATIONALA  DE ASIGURARI DE SANATATE  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 26 noiembrie 2009  
 
60. DECRET 1710 17/11/2009
DECRET nr. 1.710 din 17 noiembrie 2009
privind conferirea unor ordine

EMITENT:     
PRESEDINTELE ROMANIEI  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 27 noiembrie 2009  
 
61. ORDIN 21 19/11/2009
ORDIN nr. 21 din 19 noiembrie 2009
pentru punerea in aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule

EMITENT:     
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 27 noiembrie 2009  
 
62. NORMA 19/11/2009
NORMA din 19 noiembrie 2009
privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule

EMITENT:     
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 27 noiembrie 2009  
 
63. HOTARARE 34 26/11/2009
HOTARARE nr. 34 din 26 noiembrie 2009
privind cererea de anulare a alegerilor din 22 noiembrie 2009 pentru functia de Presedinte al Romaniei, formulata de dl Constantin Ninel Potirca, candidat independent la alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 2009

EMITENT:     
CURTEA CONSTITUTIONALA  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 27 noiembrie 2009  
 
64. HOTARARE 35 26/11/2009
HOTARARE nr. 35 din 26 noiembrie 2009
privind cererea de anulare a alegerilor din 22 noiembrie 2009 pentru functia de Presedinte al Romaniei, pentru sectiile de votare nr. 538, nr. 539, nr. 540 si nr. 541 din comuna Slatina, judetul Suceava, formulata de Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteana Suceava

EMITENT:     
CURTEA CONSTITUTIONALA  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 27 noiembrie 2009  
 
65. ORDIN 721 18/11/2009
ORDIN nr. 721 din 18 noiembrie 2009
privind aprobarea Planului de masuri pentru imbunatatirea calitatii laptelui crud de vaca

EMITENT:     
MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 27 noiembrie 2009  
 
66. PLAN 18/11/2009
PLAN DE MASURI din 18 noiembrie 2009
pentru imbunatatirea calitatii laptelui crud de vaca

EMITENT:     
MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 27 noiembrie 2009  
 
67. DECIZIE 1371 27/10/2009
DECIZIE nr. 1.371 din 27 octombrie 2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007  privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale

EMITENT:     
CURTEA CONSTITUTIONALA  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 27 noiembrie 2009  
 
68. HOTARARE 36 26/11/2009
HOTARARE nr. 36 din 26 noiembrie 2009
privind rezultatul alegerilor pentru functia de Presedinte al Romaniei, in cadrul primului tur de scrutin desfasurat la 22 noiembrie 2009

EMITENT:     
CURTEA CONSTITUTIONALA  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 27 noiembrie 2009  
 
69. DECIZIE 1462 10/11/2009
DECIZIE nr. 1.462 din 10 noiembrie 2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedura penala

EMITENT:     
CURTEA CONSTITUTIONALA  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 27 noiembrie 2009  
 
70. LEGE 368 26/11/2009
LEGE nr. 368 din 26 noiembrie 2009
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2009  privind unele masuri in vederea implementarii programului "Prima casa"

EMITENT:     
PARLAMENTUL  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 27 noiembrie 2009  
 
71. DECRET 1730 25/11/2009
DECRET nr. 1.730 din 25 noiembrie 2009
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2009  privind unele masuri in vederea implementarii programului "Prima casa"

EMITENT:     
PRESEDINTELE ROMANIEI  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 27 noiembrie 2009  
 
72. DECIZIE 1465 10/11/2009
DECIZIE nr. 1.465 din 10 noiembrie 2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 alin. 4 din Codul de procedura penala

EMITENT:     
CURTEA CONSTITUTIONALA  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 27 noiembrie 2009  
 
73. DECIZIE 1485 10/11/2009
DECIZIE nr. 1.485 din 10 noiembrie 2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 90 alin. 2 si art. 214 alin. 5 din Codul de procedura penala

EMITENT:     
CURTEA CONSTITUTIONALA  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 27 noiembrie 2009  
 
74. LEGE 372 26/11/2009
LEGE nr. 372 din 26 noiembrie 2009
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2009  privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 125/2006  pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991  privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura

EMITENT:     
PARLAMENTUL  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 27 noiembrie 2009  
 
75. DECRET 1734 25/11/2009
DECRET nr. 1.734 din 25 noiembrie 2009
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2009  privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 125/2006  pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991  privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura

EMITENT:     
PRESEDINTELE ROMANIEI  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 27 noiembrie 2009  
 
76. HOTARARE 1453 25/11/2009
HOTARARE nr. 1.453 din 25 noiembrie 2009
privind suplimentarea bugetelor unor institutii si autoritati publice din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2009

EMITENT:     
GUVERNUL  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 27 noiembrie 2009  
 
77. LEGE 373 26/11/2009
LEGE nr. 373 din 26 noiembrie 2009
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2009  privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale

EMITENT:     
PARLAMENTUL  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 27 noiembrie 2009  
 
78. DECRET 1735 25/11/2009
DECRET nr. 1.735 din 25 noiembrie 2009
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2009  privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale

EMITENT:     
PRESEDINTELE ROMANIEI  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 27 noiembrie 2009  
 
79. DECRET 1704 17/11/2009
DECRET nr. 1.704 din 17 noiembrie 2009
privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor functionari publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri din Administratia Nationala a Penitenciarelor - Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti

EMITENT:     
PRESEDINTELE ROMANIEI  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 27 noiembrie 2009  
 
80. ORDIN 832 08/10/2009
ORDIN nr. 832 din 8 octombrie 2009
pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile in cadrul axei prioritare "Asistenta tehnica" a Programului IPA de cooperare transfrontaliera Romania-Serbia

EMITENT:     
MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI LOCUINTEI  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 27 noiembrie 2009  
 
81. HOTARARE 1394 18/11/2009
HOTARARE nr. 1.394 din 18 noiembrie 2009
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.522/2006  privind aprobarea structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale Anti-Doping

EMITENT:     
GUVERNUL  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 27 noiembrie 2009  
 
82. ORDIN 3157 12/11/2009
ORDIN nr. 3.157 din 12 noiembrie 2009
pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile in cadrul axei prioritare "Asistenta tehnica" a Programului IPA de cooperare transfrontaliera Romania-Serbia

EMITENT:     
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 27 noiembrie 2009  
 
83. HOTARARE 1380 18/11/2009
HOTARARE nr. 1.380 din 18 noiembrie 2009
privind infiintarea, organizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale

EMITENT:     
GUVERNUL  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 27 noiembrie 2009  
 
84. HOTARARE 1399 18/11/2009
HOTARARE nr. 1.399 din 18 noiembrie 2009
privind reorganizarea unor unitati aflate in subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009  privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International

EMITENT:     
GUVERNUL  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 27 noiembrie 2009  
 
JURISPRUDENTA